• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tác động của vốn đầu tư và lao động đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bến Tre

Hoàng Võ Hằng Phương

Ngô Quang Huy

Đinh Thị Mừng

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích tác động của vốn đầu tư, lao động đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu sử dụng mô hình ARDL được tổng hợp từ các nghiên cứu trước và phù hợp với đặc điểm kinh tế tại tỉnh Bến Tre, bao gồm các biến tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng vốn đầu tư, tăng trưởng lao động. Dữ liệu được tiếp cận và tổng hợp từ nguồn dữ liệu thứ cấp tại Niên giám thống kê - Cục Thống kê của tỉnh Bến Tre từ năm 2000 đến 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vốn và lao động có tác động làm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Bến Tre trong dài hạn.

Từ khóa: Lao động; Mô hình ARDL; Tăng trưởng kinh tế tỉnh Bến Tre; Vốn đầu tư.

Giới thiệu

Bến Tre là một tỉnh nông nghiệp thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có thế mạnh nguồn nhân lực khá dồi dào. Trong giai đoạn hiện nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, cùng với sự hình thành và phát triển của các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và du lịch…đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ về chất lượng, hợp lý về cơ cấu để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cung ứng nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước.

Trong 05 năm qua, kinh tế của tỉnh phát triển ổn định và duy trì được mức tăng trưởng khá cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân ước tăng 6,41%/năm; trong đó, nông nghiệp (Khu vực I) tăng 3,92%/năm; Công nghiệp (Khu vực II) tăng 10,44%/năm; dịch vụ (Khu vực III) tăng 6,75%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng: giảm tỷ trọng Khu vực I (từ 37,8% năm 2015 dự kiến giảm xuống còn 36,58% năm 2020), tăng tỷ trọng của Khu vực II (từ 17,9% năm 2015 dự kiến tăng lên 19,07% năm 2020) và Khu vực III (từ 40,6% năm 2015 dự kiến tăng lên 40,7% năm 2020) (Niêm giám Thống kê tỉnh Bến Tre qua các năm).

Vì vậy, việc phân tích đóng góp của các yếu tố sản xuất đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bến Tre sẽ góp phần đề xuất chính sách cho vấn đề sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn.

..................

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 2(2021).

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Nhân viên Thư viện: Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)


Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết