Tổng kết công tác công đoàn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015

29/12/2014

Ngày 24/12/2014, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015.

Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con em cán bộ, người lao động của Viện

09/06/2014

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng và Viện Địa lý nhân văn tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con em cán bộ, người lao động của Viện

Các tin đã đưa: