Phòng Thông tin – Thư viện

22/05/2014

Theo dòng sự kiện:

Giới thiệu phòng Thông tin – Thư viện

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và xử lý thông tin theo các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện NC Phát triển bền vững Vùng
 • Tổ chức các hoạt động của Thư viện, xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu về thu thập và tham khảo thông tin phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện NC Phát triển bền vững Vùng
 • Quản lý và tổ chức phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin về các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện trong khuôn khổ quy định của ngành và của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nguồn lực thư viện:

 • Kho tài liệu ( dạng giấy): Thư viện hiện đang lưu giữ gần 3.000 đầu bản tài liệu, bao gồm các loại hình tài liệu sách,  tư liệu nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các Đề tài khoa học, các chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Viện. Số tên tạp chí có trên 30 loại xuất bản trong nước và nước ngoài.  
 • Kho tài liệu điện tử: Thư viện hiện đang phát triển Bộ sưu tập các file và các CSDL trên CD ROM, bao gồm tư liệu tham khảo và kết quả nghiên cứu của Viện dưới dạng số hoá.   

3. Hệ thống tra cứu tìm tin điện tử :

Tra cứu trực tiếp tại Thư viện các nguồn tin sau: Thư viện bắt đầu quá trình tin học hoá  từ năm 2007 bằng việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, tổ chức khai thác kho tài liệu của Thư viện để xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) theo khuôn chuẩn MARC21 và đưa các CSDL này vào phục vụ độc giả tra cứu khai thác Thư viện. Cơ sở dữ liệu do Thư viện Viện NC Phát triển bền vững vùng  thiết kế và phát triển gồm:

 • CSDL Thư viện Viện NC Phát triển bền vững vùng quản lý thông tin tổng hợp về các sách, tư liệu, bài tạp chí trong và ngoài nước khai thác từ kho của Thư viện;
 • CSDL Các Kết quả nghiên cứu khoa học của Viện NC Phát triển bền vững vùng;

Tra cứu các CSDL của Thư viện thông qua Website Viện NC Phát triển  vững vùng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

4. Các dịch vụ của thư viện:

 • Phục vụ tra cứu, cho mượn , đọc tài liệu tại chỗ theo Quy định của Viện
 • Cung cấp các bản Thư mục có tóm tắt nội dung tài liệu theo yêu cầu
 • Tìm kiếm và cung cấp thông tin theo chủ đề
 • Thông báo thư mục tài liệu mới theo chủ đề thường xuyên cho độc giả có yêu cầu
 • Thực hiện các yêu cầu về tổng thuật, tóm tắt và dịch thuật
 • Cung cấp bản sao tài liệu gốc theo yêu cầu (cho cả các độc giả ở xa)

5. Đối tượng phục vụ:

Đối tượng độc giả chính của Thư viện là cán bộ nghiên cứu của Viện NC Phát triển bền vững vùng và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng thời Thư viện hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm và tham khảo thông tin cho cán bộ các cơ quan, các địa phương, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học, các học giả nước ngoài

GIỜ MỞ CỬA: Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

Sáng: 8h30-11h

Chiều: 14h-16h

Mọi liên hệ xin gửi về hòm thư : thuvienbacbo@yahoo.com.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng 604 số 1 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.224 237 45

6. Nhân sự:

 1. Th.S Đinh Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Thông tin – Thư viện
 2. ThS. Nguyễn Thị Đậm - Thư viện viên