Thông báo tuyển sinh học bổng JDS 2019

13/09/2019

Học bổng JDS 2019 đã mở hồ sơ dự tuyển. Hạn nộp hồ sơ là 29/10/2019.

Thông tin về Hội thảo Tạp chí tổ chức tại Thái Lan

19/06/2019

Sáng kiến ​​học giả toàn cầu SSRC: Lời mời tham dự một cuộc họp của các biên tập viên tạp chí

Công văn Số 1163/KHXH - HTQT V/v giới thiệu Học bổng ITEC

19/06/2019

Chương trình ITEC bao gồm các khóa đào tạo ngắn và dài hạn, trong đó có các khóa tiếng Anh, tin học, quản lý, đại học và sau đại học... Thông tin chi tiết về chương trình và hồ sơ đăng ký xin tham khảo tài liệu đính kèm hoặc trang web https://www.itecgoi.in

Chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) của Ấn Độ niên học 2018-2019

22/05/2019

Chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) của Ấn Độ niên học 2018-2019

Các tin đã đưa: