Thông báo học bổng KDI School]Scholarship for Spring 2016

24/09/2015

Học bổng KDI School]Scholarship for Spring 2016

Kính gửi: Cán bộ của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng
 
Phòng Quản lý KH và HTQT xin gửi các anh chị thông báo về Học bổng của Trường Quản lý và Chính sách công (Hàn Quốc)
Dành cho cao học và nghiên cứu sinh (Master và Ph.D)
Thời gian đăng ký: 10-23/10/2015
Các anh chị nào quan tâm xin đọc kỹ thông báo ở dưới (hoặc đọc ở bảng thông báo). 
Chi tiết xem file đính kèm.
 
Xin trân trọng thông báo./.
Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng