Công văn Số 1163/KHXH - HTQT V/v giới thiệu Học bổng ITEC

19/06/2019

Chương trình ITEC bao gồm các khóa đào tạo ngắn và dài hạn, trong đó có các khóa tiếng Anh, tin học, quản lý, đại học và sau đại học... Thông tin chi tiết về chương trình và hồ sơ đăng ký xin tham khảo tài liệu đính kèm hoặc trang web https://www.itecgoi.in

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam