Thông tin về Hội thảo Tạp chí tổ chức tại Thái Lan

19/06/2019

Sáng kiến ​​học giả toàn cầu SSRC: Lời mời tham dự một cuộc họp của các biên tập viên tạp chí

Ngày 1-3 tháng 7 năm 2019) Hội đồng nghiên cứu khoa học xã hội đã đưa ra một Sáng kiến ​​học giả toàn cầu được thiết kế để tăng cường Kỹ năng viết tiếng Anh của các học giả châu Á làm việc tại châu Á và để tăng thành công của họ trong xuất bản bài báo trên tạp chí tiếng Anh vừa. Với sự hỗ trợ từ Quỹ Henry Luce, SSRC đang khám phá cách để hỗ trợ các tạp chí tiếng Anh được xuất bản ở châu Á như là một phần của nỗ lực này.
SSRC đang tài trợ cho một tập hợp các biên tập viên tạp chí vào Thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2019 tại Royal Orchid Sheraton.
Đây sẽ là cơ hội để chia sẻ thông tin về các vấn đề mà các biên tập viên tạp chí gặp phải trong quá trình sản xuất và phân phối các ấn phẩm của họ và sẽ khám phá những cách mà SSRC có thể cung cấp hỗ trợ.
Cuộc họp sẽ được tổ chức bởi Tiến sĩ Paul Kratoska, cố vấn trưởng cho các hội thảo viết về Học giả Toàn cầu và giám đốc xuất bản của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Singapore; và Tiến sĩ Linda Grove, Giáo sư Emerita Sophia Giám đốc Đại học và Tư vấn SSRC.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm