Thông báo số 06 TB/CĐTBDCB của Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020 (bổ sung)

22/11/2019

Công chức, viên chức có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển xin vui lòng xem chi tiết tại công văn qua email gửi đến từng cán bộ của Viện. Mọi thông tin về ứng viên, điều kiện và thời gian tại công văn này. Xin trân trọng thông báo!

Nguyễn Thị Đậm

(Tin từ Hành chính)