Thông báo về khóa đào tạo về đăng bài trên tạp chí quốc tế

07/11/2019

Tiếp theo công văn đã gửi các đơn vị về việc đăng ký tham dự khóa học về đăng bài trên tạp chí quốc tế do Ban Quản lý dự án TA-9449 VIE “Nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” cùng Ngân hàng Phát triển châu Á tổ chức, Ban Quản lý dự án kính gửi các đơn vị hướng dẫn về: đăng ký tài khoản, nộp dự thảo bài báo, mẫu trang giới thiệu bài báo, mẫu dự thảo bài báo, đọc duyệt dự thảo và thảo luận.

Thời hạn nộp dự thảo bài báo muộn nhất là ngày 10/11/2019 lên trang web https://www.editorialmanager.com/rsbe/Default.aspx.

Do số lượng học viên đăng ký vượt quá số lượng học viên tiêu chuẩn (20 người) của khóa đào tạo nên giảng viên hướng dẫn sẽ lựa chọn những dự thảo bài báo đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của tạp chí quốc tế. Dự kiến, danh sách học viên được lựa chọn sẽ được thông báo khoảng 01 tuần sau hạn cuối nộp dự thảo (ngày 17/11/2019).

Ban Quản lý dự án trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo công văn này tới các cán bộ đã đăng ký tham dự khóa đào tạo của đơn vị. Thông tin thêm về khóa đào tạo, xin liên hệ Ban Quản lý dự án.

Xin trân trọng thông báo!

Nguyễn Thị Đậm _ Tổng hợp thông tin từ Quản lý khoa học