Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển thạc sĩ Nhật Bản năm 2020

05/11/2019

Công văn số 03-TB/CĐTBDCB về việc tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020

Để cán bộ có thêm thời gian hoàn thiện thủ tục đăng kí, Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ gia hạn thêm thời gian đến hết ngày 7/11/2019 (theo dấu bưu điện).

Xin trân trọng thông báo! 

Chi tiết xin xem công văn này.

Nguyễn Thị Đậm _ Tổng hợp thông tin từ Quản lý khoa học