Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chào xã giao Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

(05/06/2020)

Sáng ngày 04/6/2020, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm- VASS) đã có buổi tiếp Đại sứ Pier Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam

(26/05/2020)

Sáng ngày 26/5/2020, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm- VASS) đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam.

Giới thiệu Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam năm 2015

(03/09/2015)

Giới thiệu Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam năm 2015