Thông báo học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

13/06/2014

Học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

Thông báo học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

Ban Hợp tác quốc tế - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

Đại sứ quán Ấn Độ có Công hàm số HAN/327/2/ITEC/2014 ngày 9/5/2014 thông báo dành 03 học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ năm 2014 – 2015 cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế của Viện xin gửi thông báo tới các cán bộ nghiên cứu. Cán bộ nào quan tâm có thể tham khảo tại website: http://itec.mea.gov.in hoặc  http://www.indembassy.com.vn  và bảng thông báo của Viện để biết thêm chi tiết.

 

Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

 

(Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng)