Thông báo học bổng của Đài Loan năm 2014

25/06/2014

Thông báo học bổng của Đài Loan năm 2014

Thông báo học bổng của Đài Loan năm 2014

Ban Hợp tác quốc tế - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo học bổng của chương trình Học bổng của Đài Loan năm 2014. 

Thời hạn đăng ký: ngày 15 tháng 7 năm 2014

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế của Viện xin gửi thông báo tới các cán bộ nghiên cứu. Cán bộ nào quan tâm có thể tham khảo tại website: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw để biết thêm chi tiết.

 

Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng)