Chương trình tài trợ học bổng của Nhật Bản, Singapore và Anh

10/09/2014

Chương trình tài trợ học bổng của Nhật Bản, Singapore và Anh

Kính gửi: Các cán bộ trẻ của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng 

Phòng Quản lý KH và HTQT của Viện có nhận được công văn của Ban HTQT (VASS) về thông tin các chương trình tài trợ, học bổng của Nhật Bản, Singapore, Anh theo file đính kèm.

Đề nghị các cán bộ của Viện ai quan tâm xin xem chi tiết ở hướng dẫn tại công văn. 

Xin trân trọng thông báo./.

(Ban Hợp tác quốc tế)