Giới thiệu học bổng/tài trợ của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation -KF)

20/08/2015

Giới thiệu học bổng/tài trợ của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation -KF)

Phòng Quản lý KH và HTQT của Viện xin trân trọng thông báo các học bổng/tài trợ của KF như sau: 
1. Cử giáo sư thỉnh giảng
2. Tài trợ các chương trình và hoạt động nghiên cứu Hàn Quốc
3. Học bổng đào tạo tiếng Hàn 
4. Học bổng cho nghiên cứu sinh 
5. Tài trợ nghiên cứu sau tiến sỹ 
6. Tài trợ cho nghiên cứu thực địa 
7. Chương trình nghiên cứu định hướng chính sách 
Thời hạn hết hạn nhận hồ sơ: ngày 31 tháng 8 năm 2015 (chủ nhật) 
Đề nghị các cán bộ của Viện ai quan tâm xin đọc thông tin chi tiết ở bảng thông báo. 
Hoặc truy cập vào trang web: http://apply/kf.or.kr/main.nkf.
Xin trân trọng thông báo./.
Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng