Đoàn cán bộ Việt Nam làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế (KOICA) Hàn Quốc

30/06/2015

Đoàn cán bộ Việt Nam làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế (KOICA) Hàn Quốc

Theo Thư mời của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, đã thực hiện chuyến công tác tại Hàn Quốc từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 6 năm 2015.

Mục đích của chuyến công tác tại Hàn Quốc là khảo sát và học tập kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc về đổi mới khoa học và công nghệ và phát triển bền vững. Chuyến khảo sát và học hỏi kinh nghiệm trên phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Báo cáo Việt Nam 2035”. Đoàn công tác đã làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế (KOICA) và Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI) và một số bộ ngành và cơ quan quản lý của chính phủ Hàn Quốc.

Với tư cách là thành viên của đoàn nghiên cứu, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn đã tham gia tích cực vào các buổi làm việc và thảo luận với các đối tác Hàn Quốc liên quan đến thực hiện tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu để có các bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc soạn thảo Báo cáo Việt Nam 2035 của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng