Diễn đàn Mekong 2015 với chủ đề "Hiện đại hoá Mekong hướng tới AEC 2015"

13/07/2015

Diễn đàn Mekong 2015 với chủ đề "Hiện đại hoá Mekong hướng tới AEC 2015"

Theo thư mời của Viện Hợp tác và Phát triển Mekong (MI), TS. Vũ Quốc Huy, Trưởng phòng Phòng… Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững Vùng, đã thực hiện chuyến công tác tại Khon Kaen, Thái lan, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2015.

Diễn đàn Mekong 2015 được tổ chức tại Khách sạn Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia với chủ đề "Hiện đại hoá Mekong hướng tới AEC 2015". Nội dung chính của Diễn đàn là chia sẻ kinh nghiệm, bài học , ý tưởng về việc tiếp tục hiện đại hoá khu vực Mekong trong bối cảnh hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Đến dự  và trao đổi tại diễn đàn có nhiều nhà hoạt động chính trị, nhà nghiên cứu, đại biểu từ các nước ASEAN và đặc biệt là khu vực Mekong.

 Tiễn sĩ Vũ Quốc Huy tham gia với tư cách là diễn giả tại phiên thảo luận về Các hiệp định Quốc tế và Công cụ chính sách nhằm thúc đẩy quá trình phát triển của khu vực Mekong với bài trình bày "Thúc đẩy chuỗi giá trị khu vực ở tiểu vùng Mêkong". Trong phần phát biểu của mình, TS Huy nhấn mạnh đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, hoàn thiện thể chế, tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa mối liên kết về đầu tư, thương mại giữa các nước trong khu vực nhằm đẩy mạnh hơn nữa chuỗi giá trị khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ.

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng