Hội nghị bàn tròn lần thứ tư về Mạng lưới nghiên cứu tư vấn chính sách Châu Á - Ấn Độ với chủ đề “Châu Á - Ấn Độ: Tăng cường các quan hệ hợp tác”

14/08/2015

Hội nghị bàn tròn lần thứ tư về Mạng lưới nghiên cứu tư vấn chính sách Châu Á - Ấn Độ với chủ đề “Châu Á - Ấn Độ: Tăng cường các quan hệ hợp tác”

Theo thư mời của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (ISIS), Malaysia, và Trung tâm Nghiên cứu Châu Á (AIC), thuộc Hệ thống nghiên cứu và thông tin các quốc gia đang phát triển (RIS), Ấn Độ, TS. Nguyễn Đình Chúc, Phó Viện trưởng  Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững Vùng, đã thực hiện chuyến công tác tại Malaysia, từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 8 năm 2015.

Đây là Hội nghị bàn tròn lần thứ tư của Mạng lưới các cơ quan nghiên cứu Châu Á - Ấn Độ với chủ đề  “Châu Á - Ấn Độ: Tăng cường các quan hệ hợp tác. Hội thảo có sự tham gia của Ngoại trưởng Ấn Độ và Ngoại trưởng Malaysia cùng nhiều quan chức của các nước Đông Nam Á và Châu Á. Mục tiêu của hội thảo nhằm khởi tạo các khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN và Ấn Độ.  

Tiến sĩ Nguyễn Đình Chúc có bài tham luận “Hợp tác kinh tế ASEAN và các đối tác kinh tế ASEAN-Ấn Độ”. Trên cơ sở hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN để đề xuất các ý tưởng mới, có tính hiện thực trong việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Ấn Độ.  

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng