• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số vấn đề lý luận về nền kinh tế hợp đồng (Gig Economy)

Nguyễn Thị Thanh Tâm[1]

Hoàng Thị Lâm Oanh[2]

 

[1] TS., Học viện Chính trị Khu vực I, email: tampvhn@yahoo.com.

[2] TS., Học viện Chính trị Khu vực I, email: tampvhn@yahoo.com.

Tóm tắt: Nền kinh tế hợp đồng (Gig economy) không phải là một hiện tượng mới - những người làm nghề tự do đã xuất hiện trong các nền kinh tế thời gian qua. Tuy nhiên, khái niệm về nền kinh tế hợp đồng tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận về nền kinh tế hợp đồng như: các khái niệm liên quan, đặc điểm, các lợi thế và bất lợi của nền kinh tế hợp đồng.

Từ khóa: Công việc hợp đồng; Gig economy; Kinh tế chia sẻ; Kinh tế hợp đồng; Nền tảng.

Nội dung bài viết gồm các phần chính sau:

1. Mở đầu

2. Nền kinh tế hợp đồng và một số khái niệm liên quan

3. Những lợi thế và bất lợi thế của nền kinh tế hợp đồng với sự phát triển xã hội trong thời kỳ cách mạng 4.0

4. Một số đặc điểm của nền kinh tế hợp đồng

5. Kết luận

Note: Chi tiết bài viết xin vui lòng liên hệ bộ phận Thư viện – Phòng Quản lý khoa học. ĐT và zalo: 0986534092 (Nguyễn Thị Đậm)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết