• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng quan cơ sở lý luận về nền kinh tế Gig

TS. Tống Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Tóm tắt: Trong vài năm gần đây, Gig economy (nền kinh tế hợp đồng), Sharing economy (nền kinh tế chia sẻ), On-demand economy (nền kinh tế theo yêu cầu)… liên tục xuất hiện trên các bản tin, báo cáo. Bởi có sự tương đồng về đặc điểm nên những khái niệm trên đôi khi bị nhầm lẫn là nền kinh tế Gig hoặc ngược lại. Đặc biệt, nền kinh tế hợp đồng và nền kinh tế chia sẻ được sử dụng như nhau ở nhiều quốc gia. Vì vậy, mục tiêu của bài viết làm rõ cơ sở lý luận về nền kinh tế Gig với ba nội dung: 1. Một số khái niệm cơ bản liên quan; 2. Các ưu điểm của nền kinh tế Gig; 3. Những mặt hạn chế của nền kinh tế Gig. Dựa trên các công trình nghiên cứu nước ngoài, bài viết sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp và phân tích định tính, với cách thức tổng hợp, thống kê và so sánh dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuy nền kinh tế Gig và kinh tế chia sẻ có điểm tương đồng song có sự khác biệt lớn trong mục đích, thành phần cũng như các ưu điểm, hạn chế. Mặc dù nền kinh tế Gig: đảm bảo tính linh hoạt cao; giảm khoảng cách giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng mang hạn chế thiếu quy trình, gây ra các vấn đề xã hội…

Từ khóa: Nền kinh tế Gig; Nền kinh tế hợp đồng; Tăng trưởng; Ứng dụng.

Nội dung bài viết gồm các phần chính sau:

1. Mở đầu

2. Tổng quan tài liệu

3. Phương pháp nghiên cứu

4. Kết quả nghiên cứu

5. Bàn luận

6. Kết luận

Note: Chi tiết bài viết xin vui lòng liên hệ bộ phận Thư viện – Phòng Quản lý khoa học. ĐT và zalo: 0986534092 (Nguyễn Thị Đậm)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết