Cấp cơ quan: Đề tài cấp Cơ sở ;
Chủ nhiệm đề tài:
Lĩnh vực khoa học: Khoa học xã hội ;
Danh mục tài liệu: Tài liệu chuyên môn ;
Cơ quan phối hợp:
Mã số đề tài:
Mục đích nghiên cứu:
Thời gian thực hiện: 02/01/2007 - 31/12/2007
Mô tả:
Kết quả đạt được: Đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu: 2008
Tổng kinh phí:
Đóng góp:
Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp và các sản phầm trung gian

Mở đầu

       Trong lĩnh vực nghiên cứu phat strieenr những thập niên qua, vai trò của khía cạnh văn hóa cà xã hội đối với phát triển nói chung và phát triển kinh tế nói riêng ngày càng được chú trọng. Một số học giả đã sử dụng khái niệm vốn xã hội (Social capital) cũng như đã phát triển những lý thuyết về chúng để phân tích tác động của văn hóa và xã hội trong tiến trình phát triển.

      Các nhà xã hội học phân biệt sự khác nhau của vốn kinh tế, văn hóa và xã hội:

      - Vốn kinh tế: được hiểu theo nghĩa thông dụng: tư lieeyj sản xuất, hàng hóa hay vốn tài chính

      - Vốn văn hóa là sự thích ứng tri thức của cá nhân: giáo dục chính quy và không chính quy, kỹ năng gộp nhập giáo dục cần thiết và năng lực cá nhân và xã gội để đạt được những kỹ năng này.

       - Vốn xã hội là những nguồn lực dựa trên mạng lưới với các thành viên gia đình, bạn bè, quan hệ và định chế

        Các hình thái vốn nói trên có thể chuyển đổi sang nhau; trong bối cảnh các cá nhân cũng như xã hội chịu ảnh hưởng của việc thiếu vốn kinh tế, thì vốn văn hóa và xã hội trở thành có tầm quan trọng hơn. Đây là trường hợp của các nước nghèo, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, thường thì các nước nghèo lại nhận thức chưa đầy đủ sức mạng tiền tàng của nguồn vốn xã hội của mình, cũng như thiếu khả năng vận dụng nững nguồn vốn xã hội hiện đại, có nguồn gốc từ bên ngoài. Điều này không chỉ đúng với một quốc gia, mà còn đúng với cấp độ địa phương, tổ chức, cộng đồng và cá nhân. Việc nghiên cứu làm rõ những cơ hội (tiềm năng ) và trở ngại của việc sử dụng và phát huy nguồn vốn văn hóa và xã hội, do đó, có một ý nghĩa quan trọng đối với những quốc gia và vùng đang phát triển.

       Trong thập niên 90 của thế kỷ 20, Việt Nam đã có những bươc phát triển vượt bậc trong kinh tế và xã hội, bao gồm cả thành tựu tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Có được sự phát triển này là do nhiều nhân tố, trong đó nhiều bằng chứng chủ ra vai trò cả nguồn lực văn hóa và xã hội.

      Thời gian vừa qua đã có nhiều nghiên cứu về những lĩnh vực có liên quan đến văn hóa và vốn xã hội, phân tích vai trò và tác động của chúng đối với biến đổi kinh tế xã hội, gợi ý những giải pháp khai thác và vận dụng các nguồn vốn này cho phát triển. Tháng 6/2006 vừa qua Tạp chí Tia sáng của Bộ Khoa học Công nghệ đã tổ chức một hội thảo khoa học về “vốn xã hội trong phát triển” được coi là một hội thảo đầu tiên và chính thức ở Việt Nam với sự tham gia đông đảo của nhiều học giả, trí thức khoa học trong nước và nước ngoài tham dự. Đây có thể coi như một bước khởi đầu cho việc đi tìm giải pháp cho việc phát triển vốn xã hội – một trong những nền tảng cơ bản của sự phát triển đất nước trong cái nhìn toàn cảnh nói chung.

       Tuy nhiên, nói chung còn thiếu những nghiên cứu về mặt này được tiến hành phân tích dưới một khung khái niệm và lý thuyết rõ ràng, cho phép rút ra các kết luận có tính hệ thống. Đồng thời cũng còn thiếu những nghiên cứu ứng dụng ở cấp độ một vùng.

        Các nghiên cứu cũng chưa chú ý đến việc phân biệt vốn xã hội theo lát cắt truyền thống/ hiện đại. Từ đó xem xét tác động hai mặt của vốn xã hội truyền thống đối với phát triển. Đồng thời chú ý xem xét sự tác động của vốn xã hội hiện đại đến thực tế vùng.

       Trên đây là phần mở đầu của đề tài. Xin trân trong giới thiệu bạn đọc tham khảo và có nhu cầu tra cứu tài liệu xin liên hệ bộ phận Thư viện của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng theo địa chỉ:

        Phòng 604B, Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

        ĐC: Tầng 6, Số 1 Liễu Giai; Ba Đình, Hà Nội

         Người trực Thư viện: Nguyễn Thị Đậm. D Đ: 0986.534.092. email: dam.sdin@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!