Tọa đàm khoa học “Diễn giải cách tiếp cận phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội”

18/03/2016

Chiều ngày 15/3/2016, tại Hội trường 3C, trụ sở 1B, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Xã hội học phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức tọa đàm khoa học “Diễn giải cách tiếp cận phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội” do PGS. TS. Salvatore Babones trình bày tham luận.

Tọa đàm về Phương pháp thống kê trong nghiên cứu chính trị

14/03/2016

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của TS. Johan A. Elkink, giảng viên Trường Chính trị và Quan hệ quốc tế và Trường Khoa học xã hội, Đại học Dublin (Ireland), sáng ngày 11 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tọa đàm: Phương pháp thống kê trong nghiên cứu chính trị (trường hợp nghiên cứu về “Sự bảo trợ, Chủ nghĩa cá nhân và thể chế trong chính trường Nga giai đoạn 1994-2015”).

Lễ ký hợp đồng thực hiện các đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

24/02/2016

Ngày 22 tháng 02 năm 2016, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm phối hợp với Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ và Văn phòng chuyên môn tổ chức Lễ ký hợp đồng thực hiện các đề tài cấp quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và phát triển bền vững thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (Chương trình Tây Nam Bộ). Chương trình Tây Nam Bộ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 2014-2019, trong đó Viện Hàn lâm chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và phát triển bền vững.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Sự thay đổi định hướng giá trị văn hóa trong phát triển bền vững vùng giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” do PGS. TS. Vũ Tuấn Huy làm chủ nhiệm đề tài.

02/06/2015

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Sự thay đổi định hướng giá trị văn hóa trong phát triển bền vững vùng giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” do PGS.TS. Vũ Tuấn Huy làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng là cơ quan thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm từ năm 2013 đến năm 2014.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế tới phát triển xã hội bền vững ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do TS. Lê Anh Vũ làm chủ nhiệm đề tài.

02/06/2015

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế tới phát triển xã hội bền vững ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do TS. Lê Anh Vũ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng là cơ quan thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm từ năm 2013 đến năm 2014.

Nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm đề tài cấp Bộ “Chương trình xây dựng Nông thôn mới: nhìn từ thực tế các xã thí điểm”

02/06/2015

Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Chương trình xây dựng Nông thôn mới: nhìn từ thực tế các xã thí điểm” do TS. Lương Thị Thu Hằng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng là cơ quan thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm từ năm 2013 đến năm 2014.

Sinh hoạt khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

17/11/2015

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học cho đề tài cấp Cơ sở thực hiện năm 2015. Mục đích của buổi sinh hoạt là nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ và đánh giá chất lượng thực hiện đề tài cấp Cơ sở của Viện, đồng thời đóng góp ý kiến cho các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng hợp được tốt hơn.

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Tái cơ cấu kinh tế Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3.

12/11/2015

Chiều ngày 08/11/2015, tại hội trường 3A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đã họp và đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Tái cơ cấu kinh tế Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững” mã số TN3/X01. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.

Các tin đã đưa: