Tọa đàm khoa học đề tài cấp cơ sở Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng năm 2018

15/08/2018

Tọa đàm Khoa học cấp cơ sở năm 2018

   Năm 2018, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng có hệ đề tài cấp cơ sở, bao gồm 09 đề tài. Trong đó có 03 đề tài được tiến hành thực hiện theo nhóm và 06 đề tài được thực hiện dưới hình thức cá nhân:

I. Đề tài nhóm (03 đề tài):

       1. Đề tài: Nghèo đa chiều ở vùng ven đô Hà Nội: trường hợp xã Kim Chung, phường Phương Canh, xã Đại Mỗ. Nhóm tác giả thực hiện: Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Đức Hoàn

       2. Đề tài: Chính sách thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao: nghiên cứu trường hợp ngành trồng hoa Lâm Đồng. Nhóm tác giả thực hiện: Đỗ Thị Ngân, Nguyễn Dương Hoa và Vũ Thị Chanh.

      3. Đề tài: Nghèo đa chiều ở nhóm dân tộc thiểu số di cư tỉnh Lâm Đồng. Nhóm tác giả thực hiện: Phan Thị Song Thương và Lương Thùy Dương

II. Đề tài cá nhân (06 đề tài):

    1. Đề tài:  Liên kết trong chuỗi sản xuất và phân phối rau an toàn ở Hà Nội: Nghiên cứu trường hợp công ty VinEco. Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Kim Anh

    2. Đề tài: Nghiên cứu so sánh về nhận thức của sinh viên về biến đổi khí hậu. Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Thị Tuyết Dung

    3. Đề tài: Thay đổi sinh kế của người dân tái định cư dự án thủy điện Trung Sơn: trường hợp bản Tà Bán. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Đào

    4. Đề tài: Nhận thức về tiêu dùng thực phẩm hữu cơ tại các khu đô thị mới ở Hà Nội: nghiên cứu trường hợp khu đô thị mới Linh Đàm. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Minh Hải

     5. Đề tài: Chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5: trường hợp thành phố Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Thu Hiền

     6. Đề tài: Chuyển đổi khu công nghiệp theo hướng khu công nghiệp sinh thái: trường hợp khu công nghiệp AMATA, Đồng Nai. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thục.

           Trong hai ngày tọa đàm (09/08 và 10/08) các đề tài đã trình bày về nghiên cứu của mình, sâu chuỗi một số kết quả nghiên cứu mà các đề tài đã tiến hành khảo sát. Hệ đề tài cấp cơ sở cũng nhận được rất nhiều ý kiến, góp ý của các chuyên gia của viện. Các hệ đề tài đã lần lượt trả lời những câu hỏi và thắc mắc được nêu lên trong tọa đàm. Đây chính là diễn đàn đề các đề tài trao đổi và học tập.

          Cho đến thời điểm này, một số đề tài đã được tiến hành và thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những đề tài và nhóm đề tài vẫn còn đang trong quá trình điều tra, cho nên kết quả vẫn chưa được như mong đợi.  Hiện nay, hệ đề tài cơ sở vẫn đang được tiến hành thực hiện một cách nghiêm túc. Hy vọng, hệ đề tài cấp cơ sở thực hiện và hoàn thiện tốt cả về mặt chuyên môn và tiến độ trong năm.

Các bài viết khác