Tọa đàm Đề tài cấp cơ sở năm 2019 Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

10/07/2019

Ngày 09/07/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng đã tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học thường niên thông qua Tọa đàm Đề tài cấp cơ sở năm 2019 (lần 1).

             Ngày 09/07/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng đã tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học thường niên thông qua Tọa đàm Đề tài cấp cơ sở năm 2019 (lần 1).

              Chương trình Tọa đàm được tiến hành cả ngày thông qua 09 đề tài, cụ thể như sau:

1. Nhận thức của người dân ven biển về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu: trường hợp xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Chủ nhiệm: Trịnh Thị Tuyết Dung

2. Sự tham gia của người cao tuổi trong bảo vệ môi trường tại cộng đồng đô thị. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Kim Anh

3. Liên kết nông dân và doanh nghiệp trong nuôi trồng và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng ở xã Hải Đông và xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Chủ nhiệm: Vũ Thị Chanh

4. Sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai: nghiên cứu trường hợp xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Đào

5. Ảnh hưởng của sa mạc hóa đến sinh kế người dân: trường hợp xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Chủ nhiệm: Nguyễn Dương Hoa

6. Hành vi tiết kiệm điện của dân cư đô thị Hà Nội: trường hợp phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy và phường Phú Lương, quận Hà Đông. Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền

7. Chính sách mua sắm xanh của Chính phủ: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ánh Vân

8. Xanh hóa sản xuất ở các khu công nghiệp: trường hợp khu công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thục

9. Nghèo đa chiều của phụ nữ dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc: trường hợp xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Chủ nhiệm: Lương Thùy Dương.

Một số hình ảnh các chủ nhiệm đề tài trình bày tại Tọa đàm:

CNĐT. Trịnh Thị Tuyết Dung và Nguyễn Đức Hoàn trình bày tại Tọa đàm

CNĐT. Đỗ Thị Kim Anh trình bày tại Tọa đàm

CNĐT. Lê Thị Thu Hiền trình bày tại Tọa đàm

CNĐT. Nguyễn Thị Ánh Vân trình bày tại Tọa đàm

Trên cơ sở phân tích các nguồn tài liệu, dữ liệu thứ cấp và khảo sát thực tế tại địa bàn nghiên cứu. Các chủ nhiệm đề tài đã đưa ra những kết quả nghiên cứu ban đầu.

Các đề tài đã đưa ra các nội dung nghiên cứu gồm: Tổng quan nghiên cứu; Mục tiêu; Câu hỏi nghiên cứu; Phạm vi nghiên cứu; Khung phân tích; Phương pháp nghiên cứu. Qua đó, dựa trên dữ liệu đã thu thập được từ cuộc điều tra khảo sát thực tế để giải quyết những mục tiêu cụ thể của đề tài, cụ thể.

Tọa đàm diễn ra rất sôi nổi, với nhiều ý kiến đóng góp của từng chuyên gia và các cán bộ trong viện cho từng đề tài.

Một số hình ảnh diễn ra tại Tọa đàm:

Toàn cảnh Tọa đàm ngày 09/07/2019

Các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở tiếp nhận các ý kiến đóng góp, chia sẻ từ Tọa đàm, hứa sẽ chỉnh sửa và phát triển để hoàn thiện báo cáo cuối cùng kịp tiến độ nghiệm thu đạt hiệu quả cao nhất.

Tọa đàm kết thúc 17h30 cùng ngày!

Nguyễn Thị Đậm (Tổng hợp)