• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
     (MPI) – Ngày 22/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền ...
Bám sát nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu của giai đoạn 2021-2025
      (MPI) - Ngày 22/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, thay mặt Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban ...
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
      (MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch ...
Kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến giai đoạn 2021-2025
     (MPI) – Ngày 24/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ ...