• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Công nghệ - yếu tố đang làm thay đổi cung cách quản lý, điều hành tại Viện Hàn lâm
Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, người thành công là người đón đầu sự thay đổi, sứ mệnh của những nhà lãnh đạo, quản lý là phải nắm bắt ...