KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHỤC HỒI SINH KẾ CHO NGƯ DÂN SAU THẢM HỌA

30/10/2020

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Vân, Nguyễn Thị Đào ;

Số tạp chí: Số 3(9)/2020 ;

Danh mục: Lý luận - trao đổi ;

Miêu tả: Từ khóa: Ngư dân; Phục hồi sinh kế; Sinh kế; Thảm họa.

Tóm tắt: Ngư dân là lực lượng lao động quan trọng với các quốc gia có tài nguyên biển dồi dào và cũng là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thiên tai ngày càng khốc liệt đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và sinh kế của ngư dân. Chính vì vậy, phục hồi sinh kế cho ngư dân sau các thảm họa luôn là vấn đề thường trực và cấp thiết. Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu các tài liệu về kinh nghiệm của Nhật Bản và Philippines trong quá trình hỗ trợ ngư dân phục hồi sinh kế sau các thảm họa thiên nhiên, cụ thể là các nội dung liên quan đến chương trình, giải pháp phục hồi sinh kế cho ngư dân, bài viết đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.