Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

05/02/2020

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, Sự thật

Năm xuất bản: 2018

Chủ biên: Nguyễn Danh Sơn (Chủ biên)

Mô tả: Kinh tế; Kinh tế xanh; Phát triển bền vững

       Ở Việt Nam, lĩnh vực phát triển kinh tế xanh vẫn còn nhiều vấn đề đang được đặt ra cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn, đòi hỏi có nhiều nghiên cứu sâu hơn nữa với mục đích tìm ra giải pháp cho những vấn đề cấp thiết nhất, như cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển xanh, vai trò của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong phát triển kinh tế xanh…

       Với gần 700 trang, cuốn sách Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu của Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã truyền tải một cách tương đối hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế xanh mà Chính phủ và xã hội hiện đang quan tâm.

      Về mặt lý luận, cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về kinh tế xanh theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, đưa ra những nhận định về chủ trương và định hướng phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam.

       Các tác giả đã phân tích cơ sở lý luận các nội dung danh hóa sản xuất công nghiệp, xanh hóa nông nghiệp, xanh hóa tiêu dùng và cả xanh hóa lối sống đô thị và nông thôn. Trong đó, vấn đề khó khăn nhất là việc huy động nguồn lực, trước hết là tài lực cho phát triển kinh tế xanh cũng đã được đề cập. Các tác giả đã trình bày quan điểm của mình một cách có hệ thống và khá đầy đủ về những vấn đề lý luận phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam (Phần thứ nhất).

       Cuốn sách đã tổng quan các mô hình thực tiễn của một số quốc gia và tổ chức quốc tế đi đầu trong phát triển kinh tế xanh, đặc biệt là của Việt Nam. Đây có thể chưa phải là những mô hình hoàn chỉnh theo đúng nghĩa nhưng đều là những điển hình thực tế hoặc là những ý tưởng có tính khả thi cao để tiếp cận kinh tế xanh ở tầm cơ quốc gia cũng như xây dựng các mô hình thực tiễn trong các khu công nghiệp và nông thôn, trong các khu dân cư…(Phần thứ hai).

       Phát triển bền vững là con đường phát triển tất yếu đã được lựa chọn. Kinh tế xanh cũng là con đường tất yếu mà kinh tế cần đi theo để phát triển. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu là lý do, nguyên nhân chủ yếu làm thay đổi phương thức, cách thức thực hiện phát triển bền vững (Trang 11- Lời nói đầu). Cuốn sách chính là một đóng góp lớn cho việc lý giải, làm rõ, kiểm nghiệm thực tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Vì vậy, thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng xin giới thiệu đến đọc giả cuốn sách này tham khảo và nghiên cứu.

       Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng xin trân trọng giới thiệu quý độc giả về nội dung cuốn sách. Hy vọng đây là cuốn tài liệu bổ ích đối với độc giả tham khảo. Mọi thông tin tham khảo chi thiết, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng theo số Điện thoại của thủ thư: Nguyễn Thị Đậm - 0986.534.092. email: dam.sdin@gmail.com.

 Xin trân trọng giới thiệu!