Phân tích chính sách: Chìa khóa thành công cho nhà lãnh đạo, quản lý (Sách chuyên khảo)

08/05/2020

Tác giả: Vũ Tuấn Hưng

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2020

Mô tả: Từ khóa: Chính sách; Phân tích chính sách; Quản lý; Lãnh đạo quản lý; Sách chuyên khảo

         Chính sách là một công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý xã hội và điều hành doanh nghiệp. Trong xã hội hiện đại, mọi hoạt động đều chịu sự chi phối bởi những quy chuẩn pháp lý và mọi hoạt động đều phải thực thi theo các quy chuẩn tương ứng đó. Vì lẽ đó, chính sách có vai trò đặc biệt, nó giúp chúng ta hiểu cụ thể trong từng lĩnh vực quy chuẩn đó theo định hướng, đối tượng, mục tiêu, phương thức, và các quy định, lẫn chế tài cụ thể. Căn cứ vào những vấn đề mà chính sách hướng đến giải quyết, các chủ thể có thể tự lựa chọn cho mình một quyết sách phù hợp nhất với những năng lực và tiềm lực gắn với chủ thể.

        Bên cạnh đó, xét dưới góc độ nhà nước, chính sách cũng là công cụ đặc thù và không thể thiếu được mà nhà nước sử dụng để quản lý vĩ mô. Chính sách có chức năng chung là tạo ra những kích thích cần thiết đủ lớn để biến đường lối chiến lược của đảng cầm quyền thành hiện thực, góp phần thống nhất tư tưởng và hành động của mọi người trong xã hội, đẩy nhanh và hữu hiệu sự tiến bộ của các hoạt động thuộc mục tiêu bộ phận mà chính sách hướng tới và thực hiện các mục tiêu chung của phát triển kinh tế quốc dân.

        Trong hệ thống các công cụ quản lý, các chính sách kinh tế là bộ phận năng động nhất, có độ nhạy bén cao trước những biến động trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc mà xã hội đặt ra. Thực tiễn nước ta và nhiều nước trên thế giới cho thấy phần lớn những thành công trong công cuộc đổi mới và cải cách kinh tế đều bắt nguồn từ việc lựa chọn và áp dụng những chính sách kinh tế thích hợp, tạo ra năng suất cao để khai thác tối ưu các lợi thế so sánh của đất nước về tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, vốn, công nghệ, thị trường, kết cấu hạ tầng.

       Như vậy, việc nắm bắt nội dung của chính sách, các yếu tố và chu trình trong phân tích chính sách sẽ giúp chủ thể lãnh đạo, quản lý xem xét, định hình, ứng xử một cách bình tĩnh, chủ động. Từ đó, họ sẽ biết cách lựa chọn quyết định đúng đắn đưa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tự tin vận dụng tốt nhất chính sách để thúc đẩy sự phát triển.

       Cuốn sách chuyên khảo trên của TS Vũ Tuấn Hưng được kết cấu 07 chương với 179 trang.

       Chương 1: Khái luận về phân tích chính sách: Trong phần này tác giả đề cập các khái niệm cơ bản như chính sách, chính sách công, phân tích chính sách, yêu cầu và vị trí của phân tích chính sách, phân loại và chức năng của phân tích chính sách, các nguyên tắc trong phân tích chính sách, cách tiếp cận và các bước phân tích chính sách.

      Chương 2: Đối tượng và mục tiêu của phân tích chính sách: phần này phân tích đối tượng của phân tích chính sách bao gồm 3 nhóm đối tượng cơ bản đó là: vật mang chính sách, các nhóm tác động của chính sách, các nhóm phản ứng với chính sách. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập đến mục tiêu của phân tích chính sách.

      Chương 3: Môi trường và chủ thể phân tích chính sách công: phần này chỉ ra các yếu tố tạo môi trường cũng như các chủ thể tham gia trong quá trình phân tích chính sách công.

     Chương 4: Phương pháp phân tích chính sách công: Tác giả đề cập các phương pháp khác nhau được sử dụng trông phân tích chính sách và tùy theo yêu cầu và đặc điểm của chủ thể, đối tượng khác nhau sẽ lựa chọn cho phù hợp và đạt hiệu quả phân tích tốt nhất.

     Chương 5: Các bước phân tích chính sách: Đây là phần cơ bản với 7 bước cụ thể giúp chủ thể phân tích chính sách nắm bắt và theo dõi trong quá trình phân tích một cách hiệu quả và khả thi, dễ làm.

     Chương 6: Thực tiễn chính sách ở Việt Nam: Tác giả phân tích thực hiện chính sách với các yếu tố chính sách ở Việt Nam bao gồm: Bối cảnh mới hiện nay, các chủ thể và thực trạng cũng như một số giải pháp hoàn thiện chính sách ở Việt Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

      Chương 7: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực thi chính sách: Phần này tác giả trình bày kinh nghiệm của các quốc gia tiêu biểu tại Châu Âu như: (Hà Lan, Cộng hòa Pháp); một số quốc gia Châu Á (Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan). Từ những nghiên cứu quốc tế đã rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

       Cuốn sách Phân tích chính sách: Chìa khóa thành công cho các nhà lãnh đạo, quản lý hy vọng sẽ giải được những vấn đề trên. Đây sẽ là cuốn sách chuyên khảo hữu ích cho các nhà quản lý, lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, học viên cao học chuyên ngành chính sách công và bạn đọc quan tâm đến phân tích chính sách.

       Mọi thông tin tham khảo chi thiết, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng theo số Điện thoại của thủ thư: Nguyễn Thị Đậm - 0986.534.092. email: dam.sdin@gmail.com.

       Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.