Hội thảo “Các tạp chí Khoa học xã hội và công tác xuất bản trong Cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế”

24/06/2019

Ngày 14/6/2019, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Liên chi hội nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức hội thảo khoa học “Các tạp chí Khoa học xã hội và công tác xuất bản trong Cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế”.

CSDL Tra cứu trực tuyến nguồn tài nguyên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

16/05/2019

Website tra cứu trực tuyến là kết quả của Dự án “Nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ khai thác các kho tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội – Viện Thông tin Khoa học xã hội” hoàn thành vào năm 2013. Website tra cứu trực tuyến này sử dụng OPAC (Online Public Access Catalog) - Cơ sở dữ liệu trực tuyến và thông qua phần mềm tự động hóa thư viện đồng bộ Millenium, bạn đọc có thể tra cứu trực tuyến qua Internet nhiều loại hình tài liệu (sách, báo, tạp chí và các tài liệu cổ khác) trong và ngoài nước được xuất bản từ thế kỷ 18 cho tới nay đang được lưu giữ tại Thư viện Khoa học xã hội và các thư viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Toàn bộ cơ sở dữ liệu thư mục của Thư viện Khoa học xã hội gồm hơn 600.000 biểu ghi đã được tích hợp trên OPAC và số lượng này ngày càng tăng theo số lượng tài liệu bổ sung hàng năm tại Thư viện Khoa học xã hội và các thư viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Các cơ sở dữ liệu này bao gồm:

Hệ thống các thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

16/05/2019

Hệ thống các thư viện của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay gồm 1 thư viện tổng hợp và 31 thư viện chuyên ngành của 32 viện nghiên cứu và đơn vị trực thuộc. Thư viện Khoa học xã hội là thư viện tổng hợp đa ngành do Viện Thông tin Khoa học xã hội quản lý và là cơ quan đứng đầu Hệ thống.

Bảo vệ môi trường trong quá trình tự do hóa thương mại

15/05/2019

Việc giải quyết và xử lý mối quan hệ giữa thương mại và môi trường hiện nay là vấn đề mới, nhưng rất quan trọng của toàn thế giới và của mỗi quốc gia khi bước vào thế kỷ XXI trước xu thế tự do hóa thương mại toàn cầu.

Các tin đã đưa: