Tạp chí số 2 năm 2017

30/06/2017

Mục lục tạp chí số 2 năm 2017

MỤC LỤC

LÝ LUẬN – TRAO ĐỔI

 

 

 1. Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Mạnh Cường: Quản lý an ninh nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay.

 

3

 1. Vũ Tuấn Anh: Một số vấn đề về thể chế kinh tế cho phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

 

10

 1. Nguyễn Đình Long, Nguyễn Thị Hải Yến, Hoàng Minh Đức: Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cấu trúc ngành nông nghiệp Việt Nam.

 

17

 1. Trần Minh: Các chỉ số liên quan đến biến đổi khí hậu: Hiện trạng, thách thức và khả năng ứng dụng ở Việt Nam.

 

26

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM – KINH NGHIỆM

 

 

 1. Nguyễn Đình Chúc và Vũ Quốc Huy: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đặc khu kinh tế và định hướng giải pháp phát triển đặc khu kinh tế Phú Quốc.

 

33

 1. Phạm Văn Lợi: Di sản văn hóa của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc về kinh tế.

 

43

 1. Đỗ Thị Hoa Liên: Tiếp cận sinh kế bền vững tới giảm nghèo ở Bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

 

50

 1. Phan Thanh Nga: Vấn đề mới đặt ra đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia FTA kiểu mới của Việt Nam.

 

59

 1. Nguyễn Thị Huyền Vân: Ngành du lịch với phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

 

65

 1. Nguyễn Đức Dũng và Nguyễn Thị Thúy Hằng: Lễ hội Nước Mặn ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định - Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

 

75

 1. Phạm Tuấn Anh và Hồ Ngọc Chung: Thực hiện công bằng trong phân bổ nguồn lực ở Việt Nam hiện nay.

 

85

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI (Tiếng Anh)

 

94