Tạp chí số 3 năm 2017

30/09/2017

Mục lục tạp chí số 3 năm 2017

LÝ LUẬN – TRAO ĐỔI

 

 

 1. Nguyễn Thị Hương: Tăng trưởng với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường Việt Nam: Thực trạng và vấn đề đặt ra hiện nay.

 

3

 1. Trịnh Thu Nga: Việc làm và kỹ năng lao động trong kỷ nguyên công nghệ mới: Trường hợp ngành điện tử và may mặc.

 

9

 1. Tạ Phúc Đường, Nguyễn Bảo Thư: Mức độ tập trung của ngành công nghiệp chế tạo, chế biến ở Việt Nam.

 

21

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM – KINH NGHIỆM

 

 

 1. Bùi Việt Cường: Về mô hình điều phối phát triển vùng ở Việt Nam.

 

29

 1. Trương Quang Hoàn: Chính sách thu hút FDI của Indonesia sau khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á 1997-1998.

 

38

 

 1. Phạm Bích Ngọc: Việc phân chia ngân sách Nhà nước ở Trung Quốc hiện nay.

 

45

 1. Nguyễn Song: Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sinh kế của người dân ven biển Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp thành phố Hải Phòng.

 

55

 1. Trần Thanh Phương: Đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010 - 2016.

 

63

 1. Ngô Thị Phương Thảo: Cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

72

 1. Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Tử Siêm và Nguyễn Kim Toàn: Thực trạng và một số gợi ý chính sách về mô hình liên kết cánh đồng lớn ở Việt Nam hiện nay.

 

78

 1. Mai Trần Hải Đăng: Nông nghiệp công nghệ cao - lĩnh vực đầu tư bền vững đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 

84

 1. Lý Cẩm Tú: Đa dạng cây trồng vật nuôi hiện nay ở vùng người Dao xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

 

91

 1. Phạm Thanh Hằng: Biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và tác động tới đời sống xã hội của người dân.

 

100

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI (Tiếng Anh)

 

109