Mục lục Tạp chí Phát triển bền vững số 3(9/2018) quyển 8

01/01/2019

Mục lục tạp chí số 3 (9/2018) quyển 8

MỤC LỤC TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG

SỐ 3 (9/2018) QUYỂN 8 

LÝ LUẬN – TRAO ĐỔI

 

 

 1. Bùi Quang Tuấn: Phác thảo khung lý thuyết phát triển bền vững vùng.

 

3

 1. Trần Thị Thanh Tuyến và Nguyễn Thị Thanh Hương: Vấn đề di dân và đô thị hóa vùng Tây Nam Bộ qua 30 năm đổi mới. 

 

15

 1. Nguyễn Quốc Toàn: Liên kết địa phương ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ trong phát triển ngành kinh tế trọng điểm.

 

23

 1. Bùi Việt Cường, Trịnh Thị Tuyết Dung và Nguyễn Thị Thục: Sinh thái công nghiệp với phát triển bền vững vùng.

 

31

 1. Hoàng Hữu Bình và Nguyễn Hồng Vĩ: Di cư tự do - một trong những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững dân tộc H’Mông ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Điện Biên).

 

40

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM – KINH NGHIỆM

 

 

 1. Huỳnh Tấn Nguyên và Vũ Thịnh Trường: Đo lường giá sẵn lòng chi trả đối với dịch vụ nước sinh hoạt bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên: Nghiên cứu tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

49

 

 1. Trần Duy Đông và Nguyễn Đình Chúc: Một số kết quả ban đầu trong việc thí điểm chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam.

 

56

 1. Vũ Quốc Huy, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Đức Hoàn và Nguyễn Trọng Đạt: Các vấn đề chính sách trong bộ chỉ số đô thị xanh qua đánh giá của người dân: Kết quả khảo sát tại thành phố Vĩnh Yên.

 

65

 1. Bùi Thị Thu Trang, Đặng Thị Hà và Mai Hương Lam: Ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất tới sinh kế các dân tộc thiểu số và giải pháp sinh kế bền vững tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

 

75

 1. Nguyễn Thị Hương Liên: Phát triển kinh tế thủy sản gắn với bảo vệ môi trường biển ở tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay.

 

86

 1. Dương Thị Ngọc Bích và Vũ Tiến Đức: Tác động của chương trình, chính sách nhà nước đến vốn sinh kế của người dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk từ năm 2003 đến nay.

 

95

 1. Lê Phước Hương, Lưu Tiến Thuận và Nguyễn Hải Trung: Tác động của trách nhiệm xã hội đến nhận thức của nhân viên ngân hàng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 

105

 1. Lý Mỷ Tiên, Lê Thị Tố Quyên và Nguyễn Trọng Nhân: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững ở quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang.

 

116

 1. Nguyễn Thị Đào: Thay đổi sinh kế của người dân tái định cư dự án thủy điện Trung Sơn: Nghiên cứu trường hợp bản Tà Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 

127

 1. Đỗ Thị Kim Anh: Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong các hoạt động bảo vệ môi trường (Nghiên cứu trường hợp Viện Kinh tế sinh thái; Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng).

 

139

 1. Lương Thùy Dương và Phan Thị Song Thương: Nghèo đa chiều ở nhóm dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc di cư ở Lâm Đồng.

 

150

 

 1. TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI (Tiếng Anh)

 

164

Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Phòng Biên tập - Trị sự)