Mục lục tạp chí số 4 (12/2018) quyển 8

01/02/2019

Mục lục tạp chí số 4 (12/2018) quyển 8

 

QUYỂN 8, SỐ 4

 

 

 1. Phát triển kinh tế biển Việt Nam: Tiếp cận từ quan điểm phát triển bền vững.

Lê Anh Vũ

8

 1. Khai thác các công trình hạ tầng của Chương trình nông thôn mới vào phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phạm Văn Khôi và Phùng Tất Hữu

11

 1. Phát triển bền vững xã hội: Vấn đề đồng thuận xã hội trong bối cảnh mới tại Việt Nam hiện nay.

Lương Thị Thu Hằng

6

 1. Phát triển khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái - Đánh giá sơ bộ một số khu công nghiệp.

Nguyễn Thị Thục và Nguyễn Đình Chúc

6

 1. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của tỉnh Hòa Bình: Thực trạng và giải pháp.

Trần Quang Tuấn, Đinh Thị Hoàn và Nguyễn Ngọc Quỳnh

7

 1. Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng.

Hà Đình Thành

 và Nguyễn Thị Thanh Hương

9

 1. Thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hà Huy Ngọc

14

 1. Ứng dụng công nghệ GIS và xác định khu vực, tuyến sơ tán trong trường hợp mực nước dâng đột ngột: Trường hợp tại thành phố Đà Nẵng.

Bùi Quang Bình

và Nguyễn Thị Bích Nguyệt

11

 1. Một số khía cạnh về đời sống của người cao tuổi bị bệnh phong trong bối cảnh xã hội chuyển đổi.

Nguyễn Đức Chiện

 và Nguyễn Thị Mỹ Linh

7

 1. Giải pháp bảo tồn chợ nổi vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Trọng Nhân

8

 1. Ngành trồng hoa ứng dụng công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng: Một số vấn đề đặt ra.

Đỗ Thị Ngân, Nguyễn Dương Hoa

 và Vũ Thị Chanh

11

 1. Phát triển bền vững làng nghề truyền thống tỉnh Nam Định và vai trò của quản lý nhà nước.

Đỗ Thị Hải Yến

11

 1. Nhận thức của sinh viên về biến đổi khí hậu.

Trịnh Thị Tuyết Dung

9

 1. Gánh nặng bệnh tật và độ bao phủ của bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi ở Việt Nam những năm gần đây.

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

7

 1. Nghèo đa chiều ở vùng ven đô Hà Nội: Chất lượng sống, các yếu tố tác động và giải pháp giảm nghèo bền vững từ nghiên cứu một số trường hợp.

Lê Thị Thanh Bình

 và Nguyễn Đức Hoàn

11

 1. Nhận thức về tiêu dùng thực phẩm hữu cơ so sánh trường hợp Khu đô thị mới Linh Đàm và Khu tập thể Trung Tự.

Nguyễn Minh Hải

10

 1. Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La và giải pháp phát triển bền vững.  

Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ Lan Anh

và Ngô Thị Dung

7

Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Tạp chí)