Mục lục tạp chí số 1 (3/2019) quyển 9

01/03/2019

Mục lục tạp chí số 1 (3/2019) quyển 9

 

                                                                                                                                                              MỤC LỤC                                                                                      

LÝ LUẬN – TRAO ĐỔI

 

 

 1. Phạm Tuấn Anh và Phạm Mạnh Hùng: Thu hút chất xám người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển khoa học và công nghệ: Thực trạng và giải pháp.

 

3

 1. Lưu Thị Thu Thủy: Chính sách của Nhật Bản đối với cộng đồng người Ainu: Một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.

 

13

 1. Nguyễn Đức Dũng và Võ Thành Hùng: Một số giải pháp trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer vùng Tây Nam Bộ hiện nay.

 

22

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM – KINH NGHIỆM

 

 

 1. Hà Đình Thành và Nguyễn Thị Thanh Hương: Khai thác vốn văn hóa trong phát triển du lịch vùng Trung Bộ.

 

29

 1. Trần Duy Đông: Kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Hàn Quốc và bài học đối với Việt Nam.

 

37

 1. Diệp Thanh Tùng và Lê Thị Huỳnh Anh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ Khmer trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

 

46

 1. Đỗ Thị Hoa Liên: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

57

 1. Nguyễn Đức Chiện và Nguyễn Thị Kim Oanh: Thách thức đặt ra trong hỗ trợ giáo dục trẻ em dân tộc Kơ Ho tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

 

72

 1. Lê Đức Niêm và Hà Thị Kim Duyên: Nâng cao chuỗi giá trị du lịch thông qua liên kết vùng Tây Nguyên với Nam Trung Bộ.

 

80

 1. Dư Văn Toán và Nguyễn Thùy Vân: Tác động của hoạt động du lịch đến bảo tồn đa dạng sinh học tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 

88

 1. Nguyễn Mạnh Tưởng và Đỗ Huy Cảnh: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội giai đoạn hiện nay.

 

97

 1. Lê Đức Thọ: Nguồn nhân lực du lịch với sự phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Quảng Bình hiện nay.

 

109

 1. TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI (Tiếng Anh)

 

116

Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Tạp chí)