Mục lục tạp chí số 2 (6/2019) quyển 9

01/07/2019

Mục lục tạp chí số 2 (6/2019) quyển 9

                                                                                                                 MỤC LỤC

LÝ LUẬN – TRAO ĐỔI

 

 

 1. Lương Thị Thu Hằng:Văn hóa kinh tế - Chuyển đổi và phát triển bền vững.

 

3

 1. Trịnh Thị Tuyết Dung và Trần Minh:Một số vấn đề cơ bản về việc sử dụng năng lượng mặt trời cấp hộ gia đình.

 

14

 1. Đinh Xuân Nghiêm và Trần Thị Thu Huyền:Một số giải pháp cơ bản nâng cao năng suất lao động nông nghiệp Việt Nam.

 

28

 1. Nguyễn Thị Thục, Trần Thị Thanh Tuyến, Phạm Hữu Thuận và Nguyễn Thị Hương Giang: An ninh việc làm của người lao động trong khu công nghiệp: Tổng quan nghiên cứu ở Việt Nam.

 

38

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM – KINH NGHIỆM

 

 

 1. Đoàn Triệu Long:Tác động của phân hóa giàu nghèo đến niềm tin xã hội ở vùng Trung Bộ.

 

49

 1. Nguyễn Ngọc Thanh Bùi Quang Tuấn:Xây dựng mô hình chuỗi giá trị du lịch sinh thái gắn với cộng đồng theo hướng phát triển bền vững ở hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

 

58

 1. Vũ Thịnh Trường:Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp  ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tỉnh Đắk Nông.

 

70

 1. Nguyễn Đức Long: Phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái - Trường hợp khu công nghiệp Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

 

77

 1. Bùi Thị Kim Hương và Đỗ Thị Thúy Hằng: Tác động của thủy điện Sông Tranh 2 đến sinh kế của người Cà Dong tái định cư ở thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

 

95

 1. Khúc Thị Thanh Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương: Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng Tây Nguyên: Trường hợp cây cà phê ở Gia Lai.

 

104

 1. Nguyễn Văn Huân: Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế gắn với phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai.

 

112

 1. Nguyễn Đình Hòa và Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Các yếu tố ảnh hưởng tới giảm nghèo bền vững ở tỉnh Khánh Hòa.

 

121

 1. Phan Phục: Một số vấn đề đặt ra đối với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay.

 

131

 1. TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI (Tiếng Anh)

 

139

 

Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Tạp chí)