Mục lục tạp chí số 3 (9/2019) quyển 9

12/03/2020

Mục lục tạp chí số 3 (9/2019) quyển 9

QUYỂN 9, SỐ 3

Tác giả

Số trang

 1. Xây dựng thể chế cho liên kết phát triển vùng ở Việt Nam.

Trần Đình Thiên

7

 1. Giảm nghèo bền vững vùng dân tộc H’mông trong bối cảnh mới tại Việt Nam.

Lương Thị Thu Hằng

và Nguyễn Quang Hải

10

 1. Giải pháp tháo gỡ “nút thắt” trong việc nhân rộng mô hình cánh đồng lớn liên kết sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

Mai Trần Hải Đăng

 và Hà Đình Thành

10

 1. Lao động gia đình và sự tiêu dùng nông phẩm: Trở lại lý thuyết về nền kinh tế nông dân của Chayanov (Qua trường hợp một xã ngoại thành Hà Nội).

Nguyễn Thị Minh Phương

11

 1. Chuyển đổi niềm tin, tăng quyền và người phụ nữ H’mông theo đạo tin lành ở vùng cao biên giới miền núi phía Bắc Việt Nam.

Lê Trần Quyên

10

 1. Tình trạng lao động trẻ em ở Việt Nam giai đoạn 2012-2016.

Trần Việt Long

9

 1. Liên kết chuỗi dừa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Đình Hòa và Nguyễn Phương Thảo

10

 1. Phân tích một số bộ chỉ số đánh giá xanh hóa sản xuất doanh nghiệp nhằm hướng đến phát triển bền vững.

Phan Thị Song Thương, Nguyễn Thị Thục và Nguyễn Minh Hải

10

 1. Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm cây lúa của nông hộ ở tỉnh Hà Tĩnh.

Hoàng Triệu Huy và Hồ Minh Toàn

10

 1. Trợ cấp trực tiếp của Nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ở Liên minh châu Âu và gợi mở cho Việt Nam.

Nguyễn Thị Ngọc

9

 1. Di cư lao động - Một chiến lược sinh kế của hộ gia đình nông thôn vùng ven biển hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Lê Đăng Bảo Châu, Lê Duy Mai Phương và Nguyễn Hữu An

11

 1. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở Đắk Lắk.

Lê Thị Hồng Gái

9

 1. Thực hiện chính sách tài chính cho biến đổi khí hậu ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Hà Huy Ngọc  

10

 1. Sinh kế sau thiên tai của người dân xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Nguyễn Thị Đào

12

 1. Thực trạng nhận thức của người dân ven biển về biến đổi khí hậu.

Trịnh Thị Tuyết Dung

và Nguyễn Đức Hoàn

11

 1. Chính sách mua sắm công xanh: kinh nghiệm của Hàn Quốc và Trung Quốc và bài học cho Việt Nam.

Nguyễn Thị Ánh Vân

13

Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Tạp chí)