Mục lục tạp chí số 4 (12/2019) quyển 9

12/03/2020

Mục lục tạp chí số 4 (12/2019) quyển 9

                                                                                                    MỤC LỤC             

                                                                         

LÝ LUẬN – TRAO ĐỔI

 

Trang

 1. Khúc Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương Đỗ Nguyệt Thu: Các chính sách liên quan đến tích tụ và tập trung ruộng đất ở Việt Nam và quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 

3

 1. Nguyễn Đức Đồng, Hoàng Thị Hải Yến, Bùi Quang Tuấn và Nguyễn Thị Ánh Vân: Giải pháp chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp vùng Tây Nguyên hiện nay.

 

15

 1. Bùi Văn Đạo và Bùi Thị Kim Hương: Thực trạng kinh tế các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên hiện nay và một số vấn đề phát triển bền vững.

 

27

 1. Trương Văn Cường: Một số vấn đề về sinh kế các tộc người thiểu số tại chỗ vùng Duyên hải miền Trung từ sau đổi mới đến nay.

 

36

 1. Vũ Văn Đông và Ngô Tuấn Nghĩa: Nông nghiệp bền vững và sự phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

 

47

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM – KINH NGHIỆM

 

 

 1. Trần Thiện Cường, Vũ Đình Tuấn, Đỗ Hoài Nam và Phạm Hùng Sơn: Tích tụ và tập trung đất đai của các nước Ba Lan, Hà Lan và Hoa Kỳ đối với phát triển nông nghiệp vùng Tây Nam Bộ.

 

55

 1. Đỗ Thị Ngân và Nguyễn Dương Hoa: Sinh kế của người dân trong bối cảnh sa mạc hóa: Trường hợp xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

 

62

 1. Đoàn Phương Thúy: Những khó khăn của lao động nữ Việt Nam ở các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

 

74

 1. Tạ Thị Tâm: Sinh kế của người H’mông ở một chợ vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

 

83

 1. Lê Hữu Đạt: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng Tây Nguyên.

 

89

 1. Vũ Thị Chanh: Những vấn đề đặt ra về liên kết nông dân và doanh nghiệp trong nuôi trồng và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

 

99

 1. Lê Thị Thu Hiền: Thói quen sử dụng tiết kiệm điện của dân cư đô thị Hà Nội: Trường hợp phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, và phường Phú Lương, quận Hà Đông.

 

109

 1. Đỗ Thị Kim Anh: Sự tham gia của người cao tuổi trong hoạt động bảo vệ môi trường tại đô thị Hà Nội hiện nay.

 

121

 1. Nguyễn Minh Hải, Phan Thị Song Thương và Nguyễn Thị Thục: Xanh hóa sản xuất tại doanh nghiệp: Trường hợp công ty TCE Vina Denim và Dệt Nam Định, khu công nghiệp Hòa Xá.

 

128

 1. Lương Thùy Dương: Nghèo đa chiều của phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

 

141

 1. TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI (Tiếng Anh)

 

153

 1. Tổng mục lục Tạp chí Phát triển bền vững Vùng năm 2019

 

158

 

Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Tạp chí)