Danh mục sách nhập Thư viện 6 tháng đầu năm 2018

23/07/2018

Thông báo sách mới nhập

            Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng trân trọng giới thiệu với bạn đọc Danh mục tài liệu sách mới nhập về Thư viện 6 tháng đầu năm 2018. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng Thư viện, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Tầng 6, Số 1 – Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội, ĐT: 2423745

Nguyễn Thị Đậm - Cán bộ Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng