Tạp chí số 1 (03-2018)

07/09/2018

Mục lục

 

               QUYỂN 8, SỐ 1 (3/2018)

 

MỤC LỤC                                                                                      

LÝ LUẬN – TRAO ĐỔI

 

 

 1. Đặng Nguyên Anh và Trần Nguyệt Minh Thu: Chính sách phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao trên quan điểm phát triển bền vững.

 

3

 1. Bùi Quang Tuấn và Lại Lâm Anh: Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam: Thực trạng, những vấn đề còn tồn tại và một số gợi ý chính sách.

 

11

 1. Nguyễn Hoài Nam: Khó khăn và rào cản trong đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện năng tại Việt Nam.

 

19

 1. Vũ Thị Cẩm Thanh và Lê Thu Hương: Hình thành văn hóa đổi mới trong hoạt động khoa học và công nghệ.

 

27

 1. Đỗ Thị Thúy Hằng, Nguyễn Bích Hạnh và Đỗ Thị Tuyết: Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

 

34

 1. Lê Đức Nhã: Chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư trong bối cảnh hội nhập.

 

39

 1. Bùi Việt Cường và Lê Thị Thu Hương: Cơ chế phối hợp chính sách ở Tây Nam bộ - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện.

 

48

 1. Trần Minh, Nguyễn Thị Thục và Nguyễn Thị Thanh Hương: 30 năm đổi mới và phát triển các khu công nghiệp vùng Tây Nam bộ theo hướng bền vững.

 

58

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM – KINH NGHIỆM

 

 

 1. Trương Công Phú và Chế Đình Lý: Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.  

 

65

 1. Lê Đức Thọ: Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững ở Quảng Bình hiện nay.

 

73

 1. Vũ Văn Hà, Đào Huy Khuê, Ngô Thị Minh và Đặng Minh Tuấn: Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao của người Dao Tiền ở Cao Bằng.

 

80

 1. Đặng Thu Thủy: Phát triển hoạt động tín dụng nông nghiệp tại tỉnh Quảng Nam.

 

86

 1. Hồ Thị Hòa: Tăng trưởng kinh tế Tây Nguyên giai đoạn 2001-2016.  

 

94

 1. Lê Thị Thu Hiền: Hạn chế sử dụng túi ni lông ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp.

 

105

 1. Nguyễn Thị Hường và Dư Văn Toán: Đặc khu thiên nhiên vùng biển Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển kinh tế bền vững: Trường hợp Vịnh Hạ Long.

 

116

 1. Lê Thị Hiền và Nguyễn Thị Hoa: Bảo tồn và gìn giữ những giá trị trong không gian văn hóa nhà sàn truyền thống của người Thái giai đoạn hiện nay (Trường hợp ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

 

126

 1. TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI (Tiếng Anh)

 

133