MỤC LỤC TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG SỐ 1 (3/2020), QUYỂN 10

21/05/2020

Mục lục tạp chí số 1 (3/2020), quyển 10

MỤC LỤC                                                                                      

LÝ LUẬN – TRAO ĐỔI

 

 1. Bùi Nhật Quang: Phát triển vùng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn mới.

3

 1. Nguyễn Đình Chúc, Nguyễn Thị Đào Trịnh Thị Tuyết Dung: Đánh giá bộ chỉ tiêu giám sát phát triển bền vững ở Việt Nam những năm qua.

13

 1. Bùi Việt Cường, Nguyễn Đình Khuyến, Lê Thị Thu Hương và Phan Thị Thùy Trâm: Các phương pháp xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững vùng.

27

 1. Nguyễn Thanh Thủy: Nông dân Bắc Bộ và Nam Bộ: Sự khác biệt trong cách thức ứng xử với đất đai và các tương tác xã hội.

39

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM – KINH NGHIỆM

 

 1. Vũ Hoàng Đạt và Phạm Minh Thái: Quan hệ tiền lương và năng suất lao động tại các hộ kinh doanh phi nông nghiệp ở Việt Nam.

48

 1. Trần Thị Thu Hương và Đỗ Thị Nhân Thiên: Phát triển các khu kinh tế ven biển theo hướng bền vững: Thực trạng và một số khía cạnh chính sách.

60

 1. Lưu Thị Thu Thủy và Hà Thị Quỳnh Hoa: Mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch ở Hàn Quốc: Một vài liên hệ với Việt Nam.

72

 1. Trần Thị Thu Huyền, Bùi Đức Hùng và Đinh Xuân Nghiêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phương thức canh tác mía có ứng dụng công nghệ cao của người dân vùng Tây Nguyên.

83

 1. Tạ Thị Tâm: Chợ trong phát triển bền vững sinh kế của các tộc người thiểu số ở vùng biên giới Việt - Trung.

98

 1. Nguyễn Trọng Nhân, Huỳnh Văn Đà và Phan Việt Đua: Nhận thức và thái độ của cộng đồng ở huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đối với sự phát triển du lịch.

107

 1. Phan Thị Song Thương, Lương Thùy Dương và Nguyễn Thị Thanh Hương: Kinh nghiệm của các nước phát triển về chính sách an ninh việc làm.

117

 1. Nguyễn Viết Nghĩa: Nghiên cứu phát hiện lũ quét từ tư liệu ảnh viễn thám Radar Palsar tại khu vực Yên Bái, Sơn La.

129

 1. TÓM TẮT CÁC BÀI (Tiếng Anh)

138

 

 

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Tạp chí Phát triển bền vững Vùng)