Mục lục tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 2 (6/2020) Quyển 10

30/06/2020

Mục lục tạp chí số 2(6)/2020

     

MỤC LỤC QUYỂN 10, SỐ 2 (6/2020)

 

LÝ LUẬN - TRAO ĐỔI

 

 1. Lê Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Ngân, Nguyễn Đình Chúc: Lựa chọn các chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

3

 1. Nguyễn Đức Chiện: Sử dụng tiếp cận mạng lưới xã hội nghiên cứu phát triển bền vững nông thôn nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

16

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM - KINH NGHIỆM

 

 1. Bùi Quang Bình, Trịnh Thị Tuyết Dung, Nguyễn Đức Hoàn: Chỉ số tổn thương sinh kế LVI-IPCC - Trường hợp huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

25

 1. Nguyễn Thị Thanh Xuyên: Khoa học và công nghệ với phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng trưởng xanh ở vùng Bắc Trung Bộ.

37

 1. Bùi Việt Cường, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hương Giang: An ninh công việc của người lao động tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

47

 1. Phạm Thị Thu Phương, Đặng Thị Việt Phương: Việc làm cho lao động nông thôn: Đơn nghề hay đa nghề?

60

 1. Bùi Thị Thu Trang, Vũ Văn Doanh, Nguyễn Thị Hoài Thương, Hà Quỳnh Anh: Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả để cải thiện dịch vụ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Hát Lót, tỉnh Sơn La.

69

 1. Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Hiệp, Phạm Bích Ngọc: Phát triển kinh tế ở thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004 - 2020.

79

 1. Phạm Hồng Long: Chiến lược quản lý du khách phục vụ phát triển du lịch bền vững tại khu kinh tế Phú Quốc.

92

 1. Nguyễn Thị Hà Thành, Trương Quang Hải, Trần Văn Trường, Giang Văn Trọng: Giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

103

 1. Đặng Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Sơn: Định hướng liên kết phát triển sản phẩm du lịch các huyện miền núi khu vực Trị - Thiên.

115

 1. Nguyễn Mạnh Thiều, Nguyễn Hồng Chỉnh, Nguyễn Minh Dũng: Thay đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam.

126

 1. TÓM TẮT CÁC BÀI (Tiếng Anh)

135