Muc lục tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3 (9/2020) quyển 10

30/10/2020

Mục lục; Tạp chí, Phát triển bền vững; Phát triển bền vững Vùng

                   

MỤC LỤC QUYỂN 10, SỐ 3 (9/2020)

LÝ LUẬN - KINH NGHIỆM

 

 1. Lê Văn Hà, Bùi Đức Hùng: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng Tây Nguyên: Tiếp cận khái niệm, lý thuyết và hàm ý.

3

 1. Nguyễn Thị Ánh Vân, Nguyễn Thị Đào: Kinh nghiệm quốc tế về phục hồi sinh kế cho ngư dân sau thảm họa.

17

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

 

 1. Nguyễn Quốc Toàn, Cung Thị Tuyết Mai: Mức độ liên kết ngành công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

29

 1. Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Bá Hưng: Đánh giá chất lượng dịch vụ cảng: Ứng dụng Fuzzy AHP và mô hình IPA.

39

 1. Đỗ Hoài Nam, Vũ Đình Hoàn: Cơ cấu cây trồng Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và chuyển đổi.

59

 1. Nguyễn Ngọc Huy: Tác động của chuyển dịch cơ cấu tới tăng năng suất lao động ở tỉnh Lào Cai.

71

 1. Đỗ Thị Hoa Liên: Phân tích cơ hội khởi nghiệp đối với thanh niên tỉnh Bình Phước.

80

 1. Nguyễn Hữu Giáp: Giải pháp phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

94

 1. Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Chiến Thắng, Lê Văn Hùng, Bùi Đức Hoàng: Du lịch và vấn đề phát triển bền vững: Đánh giá của người dân và khách du lịch tại tỉnh Hà Giang.

111

 1. Nguyễn Thị Minh Thúy: Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng trong phát triển bền vững địa phương.

125

 1. Sơn Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Mỹ Lan, Nguyễn Hải Nguyên, Ngô Thị Thu Trang, Bùi Thị Minh Hà, Đặng Nguyễn Thiên Hương, Phan Đình Bích Vân: Nhận diện mạng lưới xã hội tại các cộng đồng đô thị ven biển khu vực Nam Trung Bộ trong ứng phó với thiên tai.

134

 1. Bùi Việt Cường, Phùng Thị Hồng Oanh, Nguyễn Thị Hương Giang: Các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh công việc của người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

147

 1. Lê Anh Vũ, Lê Thị Thu Hiền: Phát triển nguồn lao động tỉnh Hà Giang trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

160

 1. Nhữ Trọng Bách, Đào Duy Thuần, Nguyễn Thùy Linh: Phát huy vai trò liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản: Giải pháp cho phát triển bền vững nông sản vùng Tây Nguyên.

170

 1. TÓM TẮT CÁC BÀI (Tiếng Anh)

180