• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 – 2025 và Quy định tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025

Thủ tướng ban hành Quyết định 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Quyết định 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 quy định về tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

1. Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 – 2025

Theo đó, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 phải đạt các tiêu chí về: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi và phòng, chống thiên tai, Điện, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Kinh tế, Môi trường, Chất lượng môi trường sống, Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công.

Đơn cử về quy hoạch:

- Có quy hoạch xây dựng vùng huyện1 được phê duyệt còn thời hạn hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Chỉ tiêu: Đạt;

- Có công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt. Chỉ tiêu: ≥01 công trình.

Ngoài các tiêu chí trên, huyện nông thôn mới phải đáp ứng 04 yêu cầu sau:

(1) Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025).
 
(2) Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025).
 
(3) Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh.
 
(4) Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên).

Xem thêm tại Quyết định 320/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 08/3/2022.

2. Quy định tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025

Đây là nội dung tại Quyết định 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 quy định về tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

- Có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;…

- Có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;…

- Có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;

- Có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;

- Có Đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua;

- Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường;

- Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4 m2/người;

- Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên.

Xem thêm tại Quyết định 321/QĐ-TTg có hiệu lực từ 08/3/2022.

 

Xem toàn văn văn bản đính kèm


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: TBT_vienhanlam
Nguồn:Bộ phận Thư viện - Phòng Quản lý khoa học Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết