• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 318/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

 

1. Quyết định 318/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới có 19 tiêu chí thuộc 05 nhóm nội dung: Quy hoạch; Hạ tầng kinh tế - xã hội; Kinh tế và tổ chức sản xuất; Văn hóa - Xã hội - Môi trường; và Hệ thống chính trị. Cụ thể:

- Quy hoạch;

- Giao thông;

- Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai;

- Điện;

- Trường học;

- Cơ sở vật chất văn hoá;

- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn;

- Thông tin và Truyền thông;

- Nhà ở dân cư;

- Thu nhập;

- Nghèo đa chiều;

- Lao động;

- Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn;

- Giáo dục và Đào tạo;

- Y tế;

- Văn hoá;

- Môi trường và an toàn thực phẩm;

- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật;

- Quốc phòng và An ninh.

Trong mỗi tiêu chí quy định cụ thể chỉ tiêu chung và chỉ tiêu theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, mức đạt chuẩn nông thôn mới được áp dụng theo quy định cho vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Xem chi tiết nội dung các tiêu chí xã nông thôn mới tại Quyết định 318/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 08/3/2022.

2. Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 là xã:

- Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

- Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.

- Có ít nhất một mô hình thôn thông minh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể.

- Đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa,...) mang giá trị đặc trưng của địa phương, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Quyết định 319/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem toàn văn văn bản đính kèm


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: TBT_vienhanlam
Nguồn:Bộ phận Thư viện - Phòng Quản lý khoa học Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết