• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế thường niên về «Phát triển bền vững vùng»

THƯ MỜI VIẾT BÀI

HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG”

CHỦ ĐỀ NĂM 2022: DOANH NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG

 

Nhận thức được tầm quan trọng của Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra cũng như việc hoàn thành Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ phối hợp với Trường Kinh doanh EM Normandie (Pháp) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế năm 2022 với chủ đề: Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững vùng nhằm tạo diễn đàn khoa học để các học giả trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ các vấn đề lý luận, thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững vùng ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý vị tham gia Hội thảo và đóng góp bài viết theo các chủ đề chính sau:

(1) Nông nghiệp bền vững

- Các vấn đề về phát triển nông nghiệp bền vững.

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh.

- Giải pháp sản xuất nông nghiệp bền vững, phương pháp canh tác bền vững.

- Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nông nghiệp bền vững.

(2) Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Tinh thần kinh doanh bền vững

- Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Tinh thần kinh doanh xã hội trong bối cảnh phát triển bền vững vùng.

- Thực hành kinh doanh bền vững trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tinh thần kinh doanh dựa vào gia đình và các trang mạng xã hội ; tinh thần kinh doanh trong những khoảng trống về thể chế v.v…

- Kinh nghiệm quốc tế trong việc khơi dậy và thực hành tinh thần kinh doanh bền vững.

(3) Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

- Đánh giá mối quan hệ giữa CSR đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, của ngành/lĩnh vực và của vùng.

- Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19.

- Thực hành CSR trong bối cảnh sự đa dạng về thể chế.

- Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát huy vai trò của CSR đối với sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.

 (4) Chuỗi cung ứng và logistic bền vững

- Kinh tế tuần hoàn, hội nhập (nội bộ và bên ngoài) và hợp tác.

- Đổi mới chuỗi cung ứng và logistic bền vững như logistics nhân đạo, logistics bán lẻ, chi phí và tài chính chuỗi cung ứng, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

- Covid-19 và chiến lược chuỗi cung ứng, kinh doanh và quản lý hàng tồn kho, vận tải và logistics.

- Vấn đề định tuyến phương tiện xanh, sản xuất xanh và vấn đề định tuyến, năng lượng tái tạo và sản xuất sạch v.v…

- Liên kết phát triển chuỗi cung ứng và logistics bền vững ở Việt Nam và thế giới.

(5) Đổi mới, sáng tạo bền vững

- Tăng trưởng bền vững trong hệ sinh thái kinh doanh.

- Thiết kế có trách nhiệm các mô hình kinh doanh kỹ thuật số, nền kinh tế số và lĩnh vực dữ liệu cá nhân, đổi mới và niềm tin.

- Đổi mới có sự tham gia của hệ thống sinh thái kỹ thuật số, đổi mới tiết kiệm, đạo đức trong quản lý đổi mới, chuyển đổi số v.v…

- Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp.

THỜI HẠN NHẬN BÀI:

Hạn nhận bài viết hoàn chỉnh: 15/5/2022;

Bài viết gửi qua địa chỉ trang web của hội thảo: http://aissc.org.vn

Hoặc gửi về địa chỉ emai:

- Bài viết tiếng Việt: aissc.danang@gmail.com

- Bài viết tiếng Anh: aissc.dn@gmail.com

THỂ LỆ GỬI BÀI: Vui lòng xem phụ lục đính kèm

CÔNG BỐ :

Các bài viết được chọn sẽ được đăng trên sách xuất bản có chỉ số ISBN ;

Các bài viết tốt được trình bày tại hội thảo có cơ hội được công bố trên số đặc biệt của tạp chí Journal of Asia Business Studies (H-index 17; Scopus – impact factor 3.18; ISI – Q1);

Hoặc có cơ hội được công bố trên tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

Thời gian dự kiến: Ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2022 (Thời gian có thể sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19):

- 21/7/2022: Hội thảo buổi sáng và buổi chiều.

- 22/7/2022: Hội thảo buổi sáng và đi thăm Hội An và Mỹ Sơn buổi chiều.

Địa điểm: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

 

Nguồn: BTC Hội thảo Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết