HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG

17/12/2019

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng; Tổng kết

       Chiều ngày 16/12/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng với đại diện các Ban chức năng: Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên và Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết

          Thay mặt tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, TS. Vũ Tuấn Hưng - Phó Viện trưởng đã trình bày “Báo cáo Tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện.

TS. Vũ Tấn Hưng, Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo Tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện

         Năm 2019, với phương châm “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng đã giữ vững và đảm bảo thực hiện tốt mọi hoạt động. Mọi công việc đều được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả, trong đó có một số kết quả nổi bật như: 

        Về công tác quản lý, điều hành: Ngay từ đầu năm 2019, Chi ủy và Lãnh đạo Viện đã tổ chức thực hiện rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch năm để từ đó đề ra các giải pháp phân công trách nhiệm nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành đã được thực hiện tốt với nguyên tắc tập trung, dân chủ, có sự bàn bạc, phân công, phân nhiệm giữa các đồng chí trong lãnh đạo đơn vị.

        Về công tác nghiên cứu khoa học: Về đề tài cấp Nhà nước: Viện hiện đang chủ trì 04 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ đang được thực hiện đúng tiến độ. Về đề tài cấp Cơ sở: Năm 2019, viện có 09 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu đúng hạn và đạt kết quả tốt. Viện đã chủ động và tích cực trong các hoạt động tìm kiếm cũng như tham gia vào đấu thầu và thực hiện các đề tài cấp Nhà nước và đề tài thuộc các dự án quốc tế. Năm 2019, Viện có 07 nhiệm vụ và dự án bên ngoài, 03 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh; tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học; Hoàn thành tốt các hoạt động khoa học chung của viện. Bên cạnh đó, năm 2019, Viện cũng đã thực hiện tốt các chức năng tư vấn chính sách cho các cơ quan hoạch định chính sách ở Trung ương và địa phương.

          Về hoạt động hợp tác quốc tế: Nhìn chung, trong hoạt động hợp tác quốc tế, Viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong việc thực hiện chấp hành đường lối, chủ trưởng của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và quy định của Viện Hàn lâm trong hoạt động đối ngoại. Thực hiện tốt công tác đoàn ra, đoàn vào, Hội thảo, tọa đàm quốc tế và làm việc với các chuyên gia nước ngoài.

       Về công tác xuất bản, tạp chí và thông tin – thư viện: Năm 2019, Viện đã có 04 ấn phẩm trong nước và 01 ấn phẩm ngoài nước với vị trí chủ biên và đồng tác giả. Đây là ấn phẩm liên quan đến phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và liên kết vùng có tính tham khảo cao. Về tạp chí Phát triển bền vững vùng, năm 2019, tạp chí đã xuất bản 04 số tạp chí và hoàn thành theo đúng kỳ hạn. Tạp chí đã được nâng cao cả về chất lượng cũng như số lượng trang. Công tác thông tin – thư viện được thực hiện theo đúng tiến độ và chuyên môn nghiệp vụ trong các khâu như: bảo quản kho sách, công tác bổ sung, trao đổi, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu và công tác phục vụ bạn đọc.

          Về công tác tổ chức và đào tạo: Nhìn chung công tác này đã được Viện thực hiện nghiêm túc, thúc đẩy được tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan. Về công tác đào tạo bồi dưỡng, năm 2019, hoạt động nghiên cứu của viện đã gắn với việc tự đào tạo cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia về các lĩnh vực phát triển bền vững, một số cán bộ trẻ của Viện đã trưởng thành trong quá trình hoạt động, được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt, bước đầu khẳng định khả năng của mình trong công tác. Năm 2019, Viện đã có 01 cán bộ hoàn thành khóa đào tạo thạc sĩ ngành phát triển bền vững, 01 cán bộ hoàn thành khóa đào tạo tiến sĩ ngành kinh tế học – kinh tế phát triển.

       Về công tác thi đua - khen thưởng: Viện có 05 tập thể được đề nghị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 05 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 35 cán bộ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 5 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

       Các lĩnh vực công tác khác như công tác Đảng, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, kế hoạch - tài chính… đều đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.

         Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, trong đó tập trung nhấn mạnh các nhiệm vụ: Tiếp tục hoàn thiện lãnh đạo các phòng và vị trí việc làm của các cán bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu, hướng tới chuyên nghiệp hóa các vị trí việc làm của viên chức. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học như: Hoàn thành đúng tiến độ và đạt loại khá trở lên đối với đề tài cơ sở 2020, đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký đúng giai đoạn. Tích cực, chủ động tham gia đấu thầu các đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp nhà nước; Nâng cao năng lực nghiên cứu và trình độ tiếng Anh cho cán bộ nghiên cứu; Tổ chức tốt Hội thảo khoa học của Viện.

TS. Lương Thị Thu Hằng – Phó Tổng Biên tập Tạp chí PTBV Vùng

TS. Lê Anh Vũ – Nguyên Phó Viện trưởng Viện NCPTBV Vùng

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Chi Bộ Viện

Th.S. Nguyễn Hồng Anh, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế

         Hội nghị nhận được ý kiến Chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã đánh giá cao những thành quả mà Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng đã đạt được trong năm 2019. Chủ tịch đánh giá cao thành quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của viện, đồng thời nhấn mạnh Viện cần tận dụng cơ hội vốn sẵn có của mình về “Phát triển bền vững” để càng đẩy mạnh và tiến xa hơn nữa trong tương lai, cần được nhìn nhận và tiến xa hơn ở cấp quốc gia, khu vực và thế giới.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội Nghị

         Đáp lại sự chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng đã bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Đình Chúc thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức của Viện tiếp nhận sự chỉ đạo và cam kết sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2020 để Viện ngày càng phát triển.

TS. Nguyễn Đình Chúc, bế mạc Hội Nghị.

           Hội nghị đã kết thúc trong không khí vui tươi, tràn đầy niềm tin. Hi vọng cùng sự chung sức, nỗ lực, đoàn kết của tất cả các công chức, viên chức, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

(Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng)

Các bài viết khác