Hội nghị lần thứ 23 Hiệp hội các tổ chức Nghiên cứu Khoa học xã hội Châu Á (AASSREC)

01/10/2019

Trong hai ngày 24-25/09/2019 tại Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm phối hợp với Ban Thư ký Hiệp hội các tổ chức Nghiên cứu Khoa học xã hội Châu Á (AASSREC) tổ chức Hội nghị lần thứ 23 của AASSREC với chủ đề “An ninh và Bình đẳng vì Tương lai bền vững ở Châu Á (Security and Equality for Sustainable Futures in Asia). GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã đến dự và điều hành Hội nghị.

Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

19/09/2019

Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm từ nhiều năm nay thông qua việc ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, đầu tư và triển khai thực hiện... Kết quả bước đầu ghi nhận đã có một số chuyển biến nhất định nhưng so với yêu cầu, mục tiêu đặt ra thì kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. Làm thế nào để đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng là vấn đề đặt ra trong bài viết. Qua việc phân tích những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại hạn chế trong vấn đề liên kết vùng, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần tìm lời giải cho vấn đề trên.

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

18/09/2019

Biến đổi khí hậu (BÐKH) là một trong những thách thức lớn nhất trong thế kỷ 21, tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn cầu. BÐKH còn làm thay đổi toàn diện, sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu như: năng lượng, lương thực, nước, đồng thời ảnh hưởng đến các vấn đề về an toàn xã hội, văn hóa, ngoại giao và thương mại. Nếu các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, không có phương án phù hợp, hài hòa giữa chính sách quốc gia và quốc tế thì khó vượt qua được các rào cản này...

Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

18/09/2019

Tóm tắt: Hiện nay, Việt Nam đang đNy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh trong nước và quốc tế biến động nhanh khó lường cùng với sự xuất hiện của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0). Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những đột phá về công nghệ internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ khác để thực hiện siêu kết nối, tích hợp các hệ thống số hóa - vật lý - sinh học, giữa thế giới thực và không gian số tạo ra lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất mới… đã và đang tác động tới sự hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trên nhiều cấp độ khác nhau, cả về hình thức và nội dung. Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, hoàn thiện, tác động, thể chế kinh tế thị trường, Việt Nam. Phân loại ngành: Kinh tế học

Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ ưu tiên ở nước ta trong bối cảnh mới hiện nay

17/09/2019

14/8/2019 23:30' TCCS - Vấn đề phát triển đồng bộ và gắn kết chặt chẽ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ luôn được các nước trên thế giới quan tâm khi hoạch định chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, quan điểm về phát triển đồng bộ, gắn kết liên ngành và bảo đảm sự công bằng trong chính sách của Nhà nước đối với các ngành khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn trong tương quan với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh trong các chiến lược phát triển khoa học và công nghệ.

Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

17/09/2019

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày 26-27/9/2017, Bộ TN&MT phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH (Dự thảo) nhằm biến thách thức thành cơ hội phát triển bền vững ĐBSCL trên cơ sở phát huy tối đa các lợi thế về tài nguyên đất đai, nguồn nước, khí hậu, biển, đảo, văn hóa, con người.

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển cân bằng và bền vững cho Việt Nam

17/09/2019

TCCS - Việt Nam đang ở ngã ba quyết định của phát triển, nơi cần thiết có một làn sóng mới với các cải cách sâu rộng để giải quyết những yếu kém về cơ cấu và giải phóng tiềm năng kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam cũng cần giải quyết những mất cân bằng vùng, miền ngày càng sâu sắc, điều này giúp Việt Nam tránh được nguy cơ trở thành một đất nước với hai nền kinh tế - nơi mà khu vực miền Nam phát triển nhanh hơn rất nhiều miền Bắc và miền Trung. Dựa trên những kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất lộ trình chính sách toàn diện cho Việt Nam để đạt được phát triển bền vững với khả năng cạnh tranh cao.

Liên kết vùng ĐBSH về KH&CN: Một nhu cầu cấp thiết

17/09/2019

10/05/2019 07:15 Tại hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH lần thứ XII năm 2019, một trong những vấn đề được thảo luận nhiều là việc liên kết vùng về KH&CN cần được thực hiện như thế nào cho thực sự có hiệu quả trong bối cảnh tiềm lực tài chính, nhân lực cho KH&CN của các địa phương còn hạn chế.

Hội thảo “Phát triển nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam”

08/08/2019

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam” (TA9449) do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ từ Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (JFPR), ngày 17/7/2019, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với ADB và nhóm chuyên gia tư vấn tổ chức Hội thảo “Phát triển nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam”.

Vấn đề quản lý rác thải ở Việt Nam và giải pháp thực hiện 3R

08/07/2019

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) giao về “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường”; tiếp nối chương trình của những năm trước, trong hai ngày 27-28/06/2019 tại Tuần Châu, Quảng Ninh, Viện Địa lý Nhân văn (đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm) phối hợp Đoàn Thanh Niên Viện Hàn lâm tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Vấn đề quản lý rác thải ở Việt Nam và giải pháp thực hiện 3R” và tổ chức triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về bảo vệ môi trường.

Các tin đã đưa: