Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu cơ chế chuyển đổi các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai và sông Nhuệ - Đáy hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững

17/07/2018

Sáng ngày 13/7/2018, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (IRSD) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu cơ chế chuyển đổi các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai và sông Nhuệ - Đáy hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững.

  Tham dự Hội thảo có Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Quản lý Các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Nguyễn Đình Chúc, Phó Viện trưởng IRSD cùng các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ đến từ các cơ quan, bộ, ngành, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm.

Ông Trần Duy Đông

Vụ trưởng Vụ Quản lý Các khu kinh tế,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc hội thảo

 

TS. Nguyễn Đình Chúc, Phó Viện trưởng

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng trình bày BC tại hội thảo

 

       Dự án “Quản lý ô nhiễm các Khu công nghiệp thuộc Lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy (VIPMP)” là dự án sử dụng vốn vay từ nguồn hỗ trợ tài chính của Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) thuộc nhóm Ngân hàng thế giới (WB). Dự án bắt đầu đi vào thực hiện từ năm 2013 do Vụ Quản lý các Khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và điều phối tổng thể. Ngoài ra có sự tham gia đồng thực hiện của hai cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổng cục Môi trường và Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Địa bàn dự án gồm 4 tỉnh (Nam Định, Hà Nam, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu thuộc các lưu vực sông Đồng Nai và Nhuệ - Đáy.

      Thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Ông Trần Duy Đông nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đủ các đại biểu tham dự; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu nổi bật của Dự án góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng bền vững thông qua hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường hạ tầng và năng lực quan trắc, giám sát tuân thủ các quy định về xả nước thải khu công nghiệp (KCN) và chất lượng nước lưu vực sông, huy động sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng trong giám sát và cưỡng chế thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường ở vùng lưu vực các sông Đồng Nai và Nhuệ - Đáy.

       Để đạt được mục tiêu này, Ông Trần Duy Đông đã giới thiệu các hoạt động của Dự án được thiết kế theo 3 hợp phần và Nhiệm vụ “Nghiên cứu và phát triển các mô hình KCN sinh thái, vền vững” là một nghiên cứu trong kế hoạch hoạt động hợp phần 3 của Dự án, IRSD là đơn vị tư vấn; mong muốn, thông qua hội thảo, các đại biểu từ nhiều góc độ khác nhau sẽ có thêm nhiều ý kiến góp ý vào tư vấn nghiên cứu trong khuôn khổ dự án quản lý ô nhiễm, phát triển công nghiệp tại lưu vực sông Đồng Nai và sông Nhuệ - Đáy. Qua đó đánh giá và đề xuất các cơ chế chính sách chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái bền vững.

       Tại Hội thảo, các đại biểu được lắng nghe báo cáo do Ông Trần Minh, IRSD trình bày. Báo cáo đã phân tích và đánh giá thực trạng các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai và sông Nhuệ - Đáy (đánh giá của doanh nghiệp về hạ tầng KCN; mô hình quản lý hạ tầng KCN; các vấn đề tài nguyên và môi trường; các vấn đề kinh tế, xã hội). Qua đó phân tích cơ hội và thách thức của các KCN trong quá trình phát triển và hoạt động theo định hướng phát triển bền vững. Theo đó các doanh nghiệp hiện nay cũng đang phải đối mặt với nhiều rào cản đối với việc sản xuất sạch, quan trọng nhất trong số đó theo đánh giá là “sử dụng năng lượng và nguyên vật liệu tiết kiệm và hiệu quả” và “tái chế, tái sử dụng chất thải”. Bên cạnh đó, doanh nghiệp mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều phía, trước hết là nhà nước, đặc biệt liên quan tới đào tạo nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức, đổi mới công nghệ và các ưu đãi tài chính; cần có một lộ trình thích hợp, đi kèm với cơ chế hỗ trợ hữu hiệu và sự tham gia của nhiều phía, từ nhà nước, doanh nghiệp, công ty hạ tầng, các tổ chức quốc tế và cộng đồng dân cư. 

Ông Trần Minh, IRSD trình bày báo cáo tại hội thảo

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

        Trong báo cáo “cơ chế chuyển đổi các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai và sông Nhuệ - Đáy hướng tới mô hình KCN bền vững”, TS. Nguyễn Đình Chúc đã đưa ra khung đánh giá KCN ở cấp độ KCN, doanh nghiệp và các tiếp cận cũng như các chỉ tiêu phân tích. Qua đó đề xuất quan điểm về cơ chế chuyển đổi các KCN theo hướng bền vững với mục tiêu nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước đối với KCN và vai trò của các ban quản lý KCN; hình thành, tăng cường và mở rộng các mạng lưới liên kết trong và ngoài KCN qua đó tận dụng lợi thế nhờ quy mô và lan tỏa tri thức, công nghệ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và chất lượng nguồn nhân lực; hình thành và mở rộng các mạng lưới cộng sinh công nghiệp…Theo đó, đánh giá và dự báo rủi ro chuyển đổi và các điều kiện để thực hiện chuyển đổi thành công.

        Hội thảo nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự, cùng với đó là những bình luận phản biện sâu sắc của các chuyên gia khoa học (ThS môi trường Nguyễn Song Ngọc, chuyên gia độc lập và Ông Vũ Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu phát triển Việt Nam) đã đánh giá cao các phần nội dung báo cáo và các bước thực hiện (các báo cáo theo giai đoạn) của nhóm nghiên cứu; các sản phẩm đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong Điều khoản tham chiếu. Đặc biệt, một điểm tốt của nghiên cứu là đã đề xuất và dựa trên các chỉ dấu về “sinh thái”, “bền vững” để tiến hành rà soát và đánh giá xuyên suốt trong các phần của báo cáo. Báo cáo đã nêu được lộ trình với các bước cần thực hiện để hỗ trợ cho quá trình thực hiện các thay đổi cần thiết nhằm hướng tới mục tiêu sinh thái hơn và bền vững. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng góp ý những điểm cần sửa đổi, bổ sung để báo cáo được hoàn thiện rõ ràng về cả nội dung và hình thức trình bày.

        Phần báo cáo kết quả nghiên cứu của đơn vị tư vấn (IRSD) kết hợp với những ý kiến bình luận, phản biện tại hội thảo sẽ là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ban Quản lý Dự án hoàn thiện báo cáo cũng như nhiệm vụ nghiên cứu được giao, góp phần đạt được mục tiêu phát triển các KCN hiệu quả hơn theo hướng sinh thái, bền vững trong thời gian tới. 

 

Nguyễn Thu Trang

(vass.gov.vn)

Các bài viết khác