Thư mời tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế

05/03/2020

Từ khóa: Thư mời; Hội thảo; Hội thảo quốc tế

THƯ MỜI

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng kính mời các đại biểu, nhà khoa học tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế: "Khu di tích Óc Eo – Ba Thê, Nền Chùa: Bản sắc và giao lưu".

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng!

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)