Thông báo số 1/KHXH-BCĐCOVID-19, V/v: Phòng chống dịch Covid-19, Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2020

(08/03/2020)

Thông báo số 1 về việc phòng chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và hướng dẫn cách ly y tế của Bộ Y tế (file đính kèm), trong đó: - Trụ sở số 1 Liễu Giai (nhà A và B) sẽ đóng cửa tuần từ ngày 9/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Cán bộ các đơn vị đóng tại số 1 Liễu Giai làm việc tại nhà, Văn phòng đảm bảo duy trì hoạt động của trụ sở Viện Hàn lâm. Các đơn vị tại các trụ sở khác làm việc bình thường. - Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Viện Hàn lâm. Trường hợp cần tư vấn về công tác phòng dịch, đề nghị liên hệ với Bác sỹ chuyên khoa, Trưởng phòng Phòng Y tế Văn phòng Viện Hàn lâm